Vytvořte bonusové prarodiče

10.05.2022

Přijde nám to, jako velice hezký nápad. Všichni těžíme ze vztahů napříč generacemi a mohli bychom jich mít ještě více. Zvažte, kdo by pro vás mohl být dobrým bonusovým prarodičem nebo jen starším kamarádem, nebo pro koho byste tuto roli mohli plnit.

V dokonalém světě bychom všichni měli skandinávskou rodinnou politiku a portugalské prarodiče. Naši rodiče už možná nežijí nebo nežijí dost blízko na to, aby nám mohli poskytnout svou podporu při pomoci s dětmi. Ve snaze zaplnit tuto mezeru vytvořilo nyní několik měst v Dánsku "systém bonusových prarodičů", v němž se senioři dobrovolně hlásí jako náhradní prarodiče pro konkrétní rodinu.

Bonusová chůva například pomůže, pokud jsou děti nemocné, ale také se zúčastní rodinných oslav a aktivit. 

Přestože tento systém již byl zaveden v Dánsku, můžete si něco podobného vytvořit sami. Další pár rukou, jiné zkušenosti pro děti a další zdroj trpělivosti, o který se můžete opřít, mohou být užitečné. 

A další výhodou je, že se tím také snižuje osamělost starších generací. Setkávání se sousedy prostřednictvím miniknihovny nebo komunitní zahrady, kterou jste založili, může být dobrým prvním krokem k vybudování potřebných vztahů a důvěry.

Články s podobnými tématy