Co jste možná nevěděli o spánku

Že spát prostě musíme, abychom obnovili síly potřebné k běžnému fungování je asi jasné. Asi i to, že nám pomáhá zlepšit náladu a snížit stres, jenže ono toho je ještě spousta!

Potíže se spánkem má téměř každý druhý obyvateli Česka. Většina z nich má problémy s usínáním, stěžuje si na nepravidelné dýchání, náměsíčnost nebo naopak nadměrnou spavost.

 • Nedostatek spánku vás zabije rychleji než nedostatek jídla.
 • Únava vrcholí dvakrát denně: kolem druhé hodiny ranní a kolem druhé hodiny odpolední.
 • Večerní usínání by mělo v ideálním případě trvat 10-15 minut. Pokud vám trvá méně než pět minut, je pravděpodobné, že trpíte spánkovou deprivací. Průměrný člověk usne za 7 minut.
 • Být vzhůru 16 hodin v kuse snižuje vaši výkonnost stejně, jako kdybyste měli v krvi 0,05 % alkoholu (povolený limit je 0,08 %). 
 • V současné době sní 75 % z nás barevně. Před barevnou televizí to bylo jen 15 % (jako opravdu).
 • Nikdo nespí celou noc - všichni se během noci několikrát probudí, většinou aniž by si to uvědomovali - procházíme různými fázemi spánku, které jsou spojeny s krátkými probuzeními.
 • Studie prokázaly, že hluk nás může probudit, když spíme, ale pachy ne - když spíme, náš čich se snižuje - což je jeden z důvodů, proč byly vynalezeny požární hlásiče.
 • Když lidé v noci během spánku skřípou zuby, mohou vyvinout sílu až 250 kg.
 • Až 66 % lidí někdy v životě mluví ze spaní, ale pouze 17 % lidí tvrdí, že se jim to stalo v posledních třech měsících. Neslyšící lidé často používají ve spánku znakovou řeč.
 • Lidé jsou jediní savci, kteří dobrovolně odkládají spánek.
 • Strach prý není hlavní emocí nočních můr. Vědci naopak zjistili, že nejčastěji jde o pocity smutku, viny a zmatku.
 • Ve věku nad 40 let vstává alespoň jednou za noc na toaletu 69 procent mužů a 76 procent žen.
 • Do 5 minut po probuzení je 50 % vašich snů zapomenuto.
 • Tělesná teplota klesá v průběhu spánku až o 1 °C, přičemž nejnižší hodnoty dosahuje okolo 5. hodiny ráno (obvykle dvě hodiny před probuzením).
 • I když ležíte v posteli se zavřenýma očima, slabé světlo může zvýšit riziko probuzení a může mít negativní vliv na cirkadiánní rytmus.
 • Ženy mají o 40 % vyšší pravděpodobnost, že se během života setkají s nespavostí, než muži.
 • Tři čtvrtiny těch, kteří trpí depresí, trpí také nedostatkem spánku.
 • Lidé pracující na směny, co mají „noční“, ztrácejí více spánku než ti, kteří pracují přes den.
 • Rodiče novorozenců ztratí během prvních dvou let života svého dítěte 6 měsíců spánku.
 • Podle 93 % lidí je pro dobrý spánek zásadní pohodlná matrace.
 • Pravidelně a hlasitě chápe každý 3. Čech.
 • Každé dítě v domácnosti matky zvyšuje riziko nedostatečného spánku o 46 %.
 • Výzkumy ukazují, že narození dítěte ovlivňuje spánek mužů více než žen.

Autor: Oto Jasnější

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy