Jak vyniknout ve chvílích, na kterých v životě záleží?

V řadě interakcí bychom měli být co nejlepší, od pracovních pohovorů přes smuteční projevy až po jednání o povýšení. Tři základní techniky, které vám pomohou

Kdy jste naposledy vystupovali?

  • Bylo to ve školní hře?
  • Karaoke s kolegy?
  • Nebo když jste se se svým nadřízeným jednali o zvýšení platu?

I když se může zdát, že sem poslední otázka nepatří, odborníci se shodují, že většina z nás potřebuje vystupovat neustále, i když se za umělce nepovažujeme. V osobním i profesním životě jsou situace, kdy jde o hodně a je dobré v těchto situacích myslet jako profesionální umělec - tedy herec. Můžeme používat techniky herců i mimo jeviště. Těmito třemi obecnými zásadami je třeba se řídit:

1. Poznejte svůj velký cíl

Herec vždy vystupuje s jasným cílem nebo motivací v hlavě. Až se budete připravovat na  svou další situaci, v níž půjde o hodně, položte si stejnou otázku, jakou si kladou herci při vytváření postavy: "Jaký je můj konečný cíl?"

Přemýšlejte tedy o svém dlouhodobém cíli, nejen o tom okamžitém. Například když se máte poprvé setkat s novým, blízkým kolegou, nepřemýšlel jen o tom, jak na něj zapůsobit, ale zaměřte se na to, jak s ním dlouhodobě dosáhnout příjemné spolupráce. Pomůže vám to činit rozhodnutí, která budou v souladu s tímto širším záměrem.

2. Přemýšlejte o tom, jak chcete, aby se druhá osoba cítila

Rozhodnutí, která herec během představení činí - v řeči i pohybu -, slouží k dosažení jeho cíle a dosažení určitého dopadu na publikum. Vezměme si například pracovní pohovor. Pokud chcete, aby zaměstnavatel cítil, že jste člověk, který je otevřený a spolupracuje, může být vaší akcí mluvit o tom, jak se těšíte na spolupráci se členy budoucího týmu, a vyzdvihnout konkrétní jména. Nebo pokud chcete, aby měl pocit, že jste někdo, kdo dokáže pracovat samostatně a nebude vyžadovat žádné vedení za ruku, můžete mu vyprávět o kurzech, které jste absolvovali v oblasti projektového řízení, a o systémech, které jste v předchozích zaměstnáních nastavili, abyste věci dělali efektivně.

3. Bojíte se? Přijměte to

Říká se, že být spokojený s nepohodlím je základní charakteristikou umělce. Jedním z hlavních druhů nepohodlí, které zažíváme - ať už jako profesionální herec, nebo „obyčejný smrtelník“, je strach z negativních reakcí ostatních lidí v podobě odmítnutí, výsměchu nebo kritiky. V důsledku toho se mnozí z nás drží hry na jistotu, ale to je "zabiják každého skvělého výkonu". Koneckonců, je těžké získat lidi pro svůj pohled na věc, pokud jste zaneprázdněni snahou uklidnit poplašné zvuky, které se vám ozývají v hlavě.

I když neexistuje žádný kouzelný trik, jak strach rozpustit, můžete ho zvládnout. Nejprve si uvědomte, že strach je zcela lidský. Je normální. Takže když cítíte, jak se vám potí dlaně a svírá žaludek, když se chystáte například na pracovní pohovor nebo prezentaci, znamená to jen, že žijete.

Než tedy půjdete do důležité situace, věnujte nějaký čas tomu, abyste identifikovali svůj největší strach nebo obavy. Buďte co nejkonkrétnější. Psychologové tento postup přesného určení svého emočního stavu nazývají emoční granularita a ukázalo se, že lidé, kteří vykazují větší emoční granularitu, jsou schopni lépe regulovat své pocity a vhodně reagovat.

Používáním těchto hereckých technik se možná nestanete konkurentem Miloše Kopeckého. Mohou vám však pomoci mluvit a jednat s rozvahou a mít větší kontrolu nad svými interakcemi, místo abyste se nechali zmítat stresovými situacemi.

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy