Změřte si šťávu

Jak jste na tom s energií v různých dimenzích lidského života: těla, emocí, mysli a ducha? Zkuste si udělat energetický audit.

V dnešní uspěchané době se mnoho z nás cítí vyčerpaných a bez energie. Práce, rodina, sociální závazky a osobní ambice často zanechávají málo prostoru pro skutečný odpočinek a regeneraci. Výsledkem je chronická únava, která ovlivňuje nejen naše zdraví, ale i produktivitu a celkovou kvalitu života. Jak tedy zjistit, kde přesně naše energie uniká a jak to napravit? Odpovědí může být energetický audit.

Mnoho lidí má tendenci přehlížet drobné návyky a chování, které postupně vedou k výraznému energetickému deficitu. Energetický audit nám poskytuje ucelený pohled na to, jak efektivně hospodaříme s našimi energetickými zdroji. Zahrnuje sérii otázek, které pokrývají klíčové aspekty našich denních návyků a životního stylu. Tyto otázky nám pomáhají zjistit, zda máme dostatek spánku, zda se stravujeme zdravě, zda se pravidelně hýbeme, jak zvládáme stres, jak trávíme čas s rodinou a přáteli, zda máme dostatek času na koníčky a relaxaci, a mnoho dalšího.

V průměru mají účastníci osm až deset z těchto šestnácti otázek "špatně". To ukazuje, jak rozšířené jsou energetické deficity a kolik lidí potřebuje změnit své návyky, aby zlepšili svou energii a celkovou kvalitu života.

Pojďme na to

Jak už jsme psali, podíváme se čtyři otázky z každé energetické dimenze - těla, emocí, mysli a ducha.

V průměru mají účastníci osm až deset z těchto šestnácti otázek "špatně". Většinu účastníků sice nepřekvapí, že se nechovají dobře, ale to, že je řada jejich chyb uvedena na jednom místě, je často nepříjemné. Audit upozorňuje na největší energetické deficity zaměstnanců.

Hrozí vám energetická krize?

Zaškrtněte níže uvedená tvrzení, která jsou pro vás pravdivá.

Tělo

 • Pravidelně nespím alespoň sedm až osm hodin a často se budím unavená(ý).
 • Často vynechávám snídani nebo se spokojím s něčím, co není výživné.
 • Nedostatečně cvičím (to znamená kardiovaskulární trénink alespoň třikrát týdně a silový trénink alespoň jednou týdně).
 • Nedělám si během dne pravidelné přestávky, pro skutečnou obnovu a načerpání nové síly, nebo často obědvám u pracovního stolu (pokud vůbec jím).

Emoce

 • V práci se často cítím podrážděně, netrpělivě nebo úzkostně, zejména když je práce náročná.
 • Nemám dostatek času na svou rodinu a blízké, a když jsem s nimi, nejsem s nimi vždy doopravdy.
 • Mám příliš málo času na činnosti, které mě nejvíce baví.
 • Nezastavuji se dostatečně často, abych vyjádřil/a uznání druhým nebo abych si vychutnal/a své úspěchy a požehnání.

 Mysl

 • Mám potíže soustředit se na jednu věc najednou a během dne mě snadno rozptýlí, zejména e-mail.
 • Většinu dne trávím reakcemi na okamžité krize a požadavky, místo abych se soustředil(a) na činnosti, které mají dlouhodobější hodnotu a vysoký vliv.
 • Nemám dostatek času na přemýšlení, tvorbu strategií a kreativní myšlení.
 • Pracuji po večerech nebo o víkendech a téměř nikdy si neberu dovolenou bez e-mailů.

Duch

 • V práci netrávím dostatek času tím, co mi jde nejlépe a co mě nejvíce baví.
 • Existují značné rozdíly mezi tím, co říkám, že je pro mě v životě nejdůležitější, a tím, jak skutečně rozděluji svůj čas a energii.
 • Moje rozhodnutí v práci jsou častěji ovlivňována vnějšími požadavky než silným a jasným pocitem vlastního cíle.
 • Neinvestuji dostatek času a energie do toho, abych pozitivně ovlivnil/a druhé nebo svět.

Celkový počet zaškrtnutých výroků:

0-3: Výborné schopnosti hospodaření s energií

4-6: Přiměřené schopnosti hospodaření s energií

7-10: Výrazné nedostatky v hospodaření s energií

11-16: Plnohodnotná krize v hospodaření s energií

Na čem musíte zapracovat? 

Jaké jsou úskalí energetického auditu?

 1. Objektivita a Sebeklam: Lidé mají tendenci se podceňovat nebo přeceňovat. Někdy není jednoduché objektivně zhodnotit své vlastní návyky a chování.
 2. Emocionální náročnost: Konfrontace s vlastními nedostatky může být nepříjemná a stresující, což může vést k odporu vůči změně.
 3. Komplexnost změny: Identifikace problémových oblastí je jen prvním krokem. Implementace změn může vyžadovat značné úsilí a odhodlání.
 4. Kultura a prostředí: Firemní kultura nebo rodinné prostředí mohou ovlivňovat schopnost jednotlivce provést nezbytné změny.

Jak pracovat s výsledky energetického auditu?

 1. Zhodnocení výsledků: Po provedení auditu je důležité zhodnotit výsledky. Pokud má účastník více než 10 "špatných" odpovědí, je to signál pro naléhavou akci.
 2. Stanovení priorit: Zaměřte se na oblasti s největšími deficity. Změny v těchto oblastech budou mít největší dopad na celkovou energii.
 3. Malé kroky: Začněte s malými, konkrétními změnami. Například, pokud je problémem nedostatečný spánek, stanovte si cíl jít spát o 30 minut dříve.
 4. Podpora a motivace: Najděte si podporu v okolí – může to být rodina, přátelé nebo kolegové. Společná podpora může výrazně zvýšit šanci na úspěch.
 5. Pravidelné přehodnocení: Pravidelně se vracejte k auditu a sledujte svůj pokrok. Přehodnocení může pomoci identifikovat nové oblasti ke zlepšení nebo potvrdit dosažený pokrok.

Provádění energetického auditu může být prvním krokem k výraznému zlepšení kvality života. Identifikace konkrétních oblastí ke zlepšení a implementace změn může vést k větší energii, lepší produktivitě a celkové spokojenosti.

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy