Máte v souladu tělo a duši? Málokdo má…

Věnuje se tomu body psychoterapie, nebo psychoterapie těla, zkrátka odvětví terapie zaměřené na interakce mezi tělem a myslí.

Tento holistický přístup k léčbě se snaží řešit problémy mysli a těla jako jednoho celku. Jeho zastánci se domnívají, že mnoho problémů ovlivňujících emoční pohodu je důsledkem neustálého potlačování traumatických nebo škodlivých vzpomínek, které jsou uchovávány v těle.

Body psychoterapie tedy vychází z konceptu, že lidé prožívají svět nejen prostřednictvím svých myšlenek a emocí, ale současně také prostřednictvím svého těla. Tyto účinky se pak mohou projevit jako fyzické problémy - bolesti hlavy, nespavost, únava, chronická bolest - prostřednictvím tzv. somatizace. Mohou mít také dopad na každodenní fungování, ovlivňovat vztahy, intimitu nebo náladu člověka. 

Vychází z psychoanalýzy a vyvinul ji psychoanalytik Wilhelm Reich, dlouholetý žák Sigmunda Freuda. Všiml si, že určité životní zkušenosti se projevují charakteristickými způsoby, a pro tyto tělesné a emocionální projevy vyvinul řadu technik, které pro účely léčby působily jak na tělo, tak na mysl.

Objevuje se tu „běžné“ mluvní terapie, ale také různé techniky, které mají vést k lepšímu uvědomění těla i mysli. Tyto techniky jsou přizpůsobeny jedinečným potřebám každého člověka na základě jeho aktuálních problémů v oblasti duševního zdraví, pozorování těla a jeho schopnosti vhledu a uvědomění.

Komu může tělesná psychoterapie pomoci?

Příznivci tohoto přístupu tvrdí, že je vhodný v principu pro každého z nás – těžko oddělíme něco, co neprožíváme jak fyzicky, tak emocionálně.  

Nedávný výzkum zjistil, že pomáhá při třeba při léčbě úzkosti, prospěšná je lidem, kteří zažili trauma nebo zneužívání, prožili významnou ztrátu, nebo se snaží vyléčit ze závislosti na návykových látkách nebo z drogové závislosti.

A pokud vás toto téma zaujalo, tak pro vás bude jistě zajímavé podívat se i na náš 5. podcast Magnoli Inspirace s Janou Hemelíkovou Baudisovou, která body psychoterapii praktikuje.

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy