Sex at dawn – to podstatné o knize

Kontroverzní kniha poskytující hodně překvapivý pohled na lidskou sexualitu a vztahy. Je v ní hodně zajímavého a inspirativního. Přinášíme nový, čtvrteční formát.

"Sex at Dawn: How We Mate, Why We Stray, and What It Means for Modern Relationships" od autorské dvojice Christopher Ryan a Cacilda Jetha je kniha o evoluční biologii a antropologii lidské sexuality, která se snaží podpořit myšlenku, že lidé jsou přirozeně polyamorní a monogamie je spíše sociální konstrukt.

Je ta kniha pro mě?

Kniha se věnuje řadě oblastí a témat, jako jsou:

 • lidská sexualita, evoluční biologie, antropologie, historie a sociologie
 • společenská tabu a kulturní normy a to, jak ovlivňují naše chování.
 • jak se dívat na neuspokojivé vztahy a lépe porozumět různým formám vztahů a sexuálního chování.
 • alternativní pohled na tradiční monogamii a jiné způsoby, jak žít a milovat.
 • nové myšlenky a alternativní pohledy, kritický přístup k zavedeným názorům a dogmatům.

Co je na ní tak zajímavého? 

Přináší širší pohled na lidskou sexualitu, který zahrnuje nejen biologické, ale i sociální a kulturní faktory. Celkem významně se se zaměřuje na kritiku tradiční monogamie jako jediného správného modelu vztahu a ukazuje, že existence jiných způsobů sexuálního chování a vztahů je přirozená a historicky běžná. Kniha kombinuje prvky evoluční biologie, antropologie, historie a sociologie.

Autoři se přitom opírají o vědecké studie, které podporují jejich teorie a tvrzení. Kniha se také často odkazuje na historické a kulturní zdroje, které dokládají různé způsoby sexuálního chování a vztahů v minulosti.

Klíčové myšlenky a poselství

 1. Lidé jsou biologicky a evolučně přizpůsobeni k promiskuitnímu sexuálnímu chování, a proto monogamie není přirozená a spíše je kulturní konstrukt.
 2. Tradiční monogamní vztahy mohou být náročné a vést k nevěře a neuspokojení.
 3. Promiskuita byla pravděpodobně dominantním způsobem páření se u našich předků a některé vlastnosti, jako je např. ochota k nezávaznému sexu, mohou být děděny po generacích.
 4. Omezení sexuálních aktivit partnerů v monogamních vztazích mohou mít negativní vliv na jedince i společnost jako celek.
 5. Některé kultury mají praxi polygamie, polyandrie a neformálních sexuálních vztahů, což může být v souladu s biologickou a evoluční povahou člověka.
 6. Evoluce lidstva byla spíše ve prospěch spolupráce a sdílení než v příznivost monogamních vztahů.
 7. Většina zvířat, které se zdají být monogamní, jsou vlastně promiskuitní a mají navenek jen zdání monogamie.
 8. Vztahy, které jsou založeny na věrnosti a bezpodmínečné lásce, jsou často založeny na kulturních očekáváních spíše než na biologických faktorech.
 9. Omezení lidské sexuality vedou ke společenským problémům jako jsou sexuální poruchy, zneužívání a násilí.
 10. Sexuální chování by mělo být přijímáno jako přirozené a jedinci by měli mít svobodu projevit svou sexualitu bez společenského stigma.

Jak se dají závěry knihy aplikovat v běžném životě?

Osobní úroveň: Myšlenky jsou silné pro všechny, kdo se potýkají s neuspokojivými vztahy, aby lépe pochopili své sexuální touhy a potřeby a aby si uvědomili, že tradiční monogamie není jediný možný model vztahu. Lidé by se mohli zamyslet nad tím, co pro ně znamená věrnost a jaké jsou jejich hranice v sexuálním chování.

Vztahová úroveň: Zejména pro páry, kteří se rozhodnou otevřít svůj vztah a vyzkoušet například neformální sexuální vztahy nebo swinging. Kniha pomáhá lépe porozumět možnosti, výhody a rizika těchto typů vztahů a učit je komunikovat o svých potřebách a očekáváních.

Společenská úroveň: Kniha přináší řadu podnětů pro společenskou diskusi o sexuální morálce a kulturních normách. Otevírá nový pohled na tradiční koncepci monogamie a ukazuje, že existují i jiné způsoby, jak žít a milovat. Což by mohlo vést k otevřenějšímu a tolerantnějšímu přístupu k sexuálnímu chování a pomoci zmírnit stigma a tabu, které se s ním mohou pojídat.

Chcete se o tématu dozvědět více?

Pokud byste chtěl dále prozkoumat téma lidské sexuality a vztahů, existuje mnoho dalších zdrojů, které by vás mohly zajímat.

 1. Další knihy: Existuje mnoho knih, které se zabývají tématem lidské sexuality a vztahů. "The Ethical Slut" od Dossie Easton a Janet Hardy, "Opening Up" od Tristan Taormina nebo "Polyamory in the 21st Century" od Deborah Anapol.
 2. Webové stránky a blogy: "More Than Two", "The Multiamory Podcast", "Sex Positive Families" nebo "The Intimacy Dojo".
 3. Konference a workshopy: "The International Conference on the Future of Monogamy and Non-Monogamy" nebo "The Woodhull Sexual Freedom Summit".
 4. Terapeuti: Pokud máte zájem o terapeutickou podporu v oblasti lidské sexuality a vztahů, můžete vyhledat specializované terapeuty, kteří se věnují práci s lidmi v této oblasti. Existují také online služby, které nabízejí terapeutickou podporu v této oblasti. Jednou z takových osobností je třeba Sex koučka Gaia (www.sex-koucink.cz/)

Autor: Oto Jasnější

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy