Tajemná krize středního věku

Muži ji mají spojenou s luxusními auty, aférami, u žen zahrnuje plačtivost, snížený zájem o sex a snahu držet se mládí. Co je na tom pravdy?

Střední věk je obecně považován za období mezi 40. a 60. rokem života, ale na obou stranách tohoto rozmezí je přibližně 10 let prostoru pro pohyb. Je to etapa, kdy se v životě potýkáme s novými rolemi a povinnostmi, nemluvě o změnách v kariéře, rodinném životě a zdravotním stavu.

Pojem "krize středního věku" pochází od Elliota Jacquese, psychoanalytika, který s tímto termínem přišel v roce 1965 poté, co si všiml výrazných změn u jednoho ze svých klientů středního věku. Podle Jacquese tato krize vyvolává pocity deprese, úzkosti a ztráty související s blížícím se koncem života. Poznamenal také, že se často jedná o ztrátu kreativity a sebedůvěry.

Spolu s prvními náznaky smrtelnosti se často naznačuje, že přechod do středního věku zahrnuje i další emocionální otřesy, jako např:

 • klesající štěstí a životní spokojenost
 • bezcílnost nebo ztráta životního cíle
 • pochybnosti o sobě samém
 • frustrace z měnících se životních rolí a odpovědností
 • nuda a nespokojenost se vztahy, kariérou nebo životem obecně.
 • obavy o svůj vzhled a o to, jak vás vnímají ostatní
 • myšlenky na smrt, smysl života a další existenciální pojmy.
 • změny v úrovni energie, od zvýšeného neklidu až po neobvyklou únavu
 • menší motivace nebo zájem o cíle a činnosti, které vás dříve bavily.
 • změny nálad, včetně hněvu, podrážděnosti a smutku.
 • změny sexuální touhy

Co na to věda?

Výzkumy ukazují, že jen asi 10 až 20 procent lidí skutečně čelí nějaké krizi ve středním věku. Odborníci většinou považují "krizi středního věku" za kulturní fenomén, západní mýtus živený otřepanými stereotypy v médiích. Nedá se tedy očekávat, že bychom našli nějaké seznamy klíčových příznaků nebo jasně definovaných stadií, které by byly podloženy důkazy.

Pokud se u vás projeví potíže související s věkem, mohou se dělit do tří volných stadií:

Spouštěč - Nějaký stresor nebo moment napětí vede k obavám ze stárnutí, ztráty životního smyslu nebo strachu ze smrti. Mezi běžné spouštěče patří ztráta zaměstnání, zdravotní problémy, smrt nebo nemoc rodičů, stěhování dětí nebo dokonce každodenní přetížení.

Krizové období - Tato fáze obvykle zahrnuje určité přezkoumání vašich pochybností, vztahů, hodnot a smyslu pro sebe sama. Pokud se vám nelíbí to, co zjistíte, můžete se cítit ztraceni a nejistí a snažit se přetvořit svůj život zkoumáním nových vášní, identit a sexuálních nebo milostných vztahů.

Řešení - Takzvaná krize obvykle končí, když se cítíte lépe sami se sebou a začnete přijímat, možná dokonce vítat, co vám život přichystá.

Je to prostě jiné, než to bylo

Ano, nemládneme, zvládáme toho méně, už nás nemusí řada věcí tak rozpalovat, děti prostě opouští hnízdo. Tyto spouštěče je dobré si přiznat a doporučuje se (ať se jedná o krizi středního věku nebo ne) si uvědomit, že život se rozšiřuje, ale nezkracuje.

Mnoho lidí ukončí krizový bod ne tím, že se smíří s omezeními, ale tím, že si uvědomí bohatství možností, které se jim otevírají. Výzkumy prokázaly, že štěstí nebo celková spokojenost se životem má tvar písmene U. Platí to na celém světě, a to nezávisle na jakýchkoli vnějších faktorech, které by mohly mít vliv na životní spokojenost a štěstí.

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy