Tohle snad nebudete potřebovat!

Umíte říkat nepříjemné věci? Možná už máte ledacos za sebou, ale předat hodně špatnou zprávu umí málokdo. Připravili jsme pro vás pár doporučení, která snad nebudete potřebovat.

1. Nejdříve si udělejte pořádek sami v sobě
Zkuste se nejprve uklidnit. Nikdy není dobré sdělovat někomu špatné zprávy, když jste rozrušení. Pokud podléháme emocím, můžeme zapomenout uvést všechny podrobnosti. Může se stát, že se  zpráva bude zdát ještě horší, a můžete do nepříjemné situace vnést ještě zmatení. Několikrát se zhluboka nadechněte a emočně se připravte na to, co se chystáte udělat.
2. Buďte připraveni

Než začnete mluvit, nacvičte si, co budete říkat. Je pravděpodobnější, že si vše zapamatujete a řeknete to rozvážně a logicky, pokud budete předem připraveni. Je důležité, aby přijímající strana všechno věděla, proto se ujistěte, že jste připraveni říci této osobě vše, co potřebuje vědět.
3. Navažte oční kontakt

Ačkoli to zní jako klišé, pro druhou - přijímající stranu je lepší, když sedí. Špatné zprávy by měly být vždy sdělovány co nejjemněji. Když si k osobě, se kterou mluvíte, sednete, může se cítit příjemněji, protože tak získá dojem, že vám na ní skutečně záleží, nebudete působit jakkoliv zastrašujícím nebo přehnaným dojmem.
4. Snažte se být neutrální

To platí zejména v případě, že k samotné zprávě máte malý nebo žádný osobní vztah. Držte se toho, co víte, a příliš se nepřiklánějte ani k jedné straně zprávy.
5. Mluvte na úrovni, která je potřeba
Nejednejte s dospělými jako s dětmi a nejednejte s dětmi jako s dospělými. Než začnete mluvit, ujistěte se, že jste zhodnotili situaci a danou osobu. Když budete s někým mluvit nad nebo pod jeho úrovní chápání, špatnou zprávu jen hůře uslyší. Nebo, což je ještě horší, může to vypadat, že vám nezáleží na tom, abyste věnovali čas tomu, abyste si s danou osobou řádně promluvili.
6. Používejte fakta
Špatné zprávy jsou emotivní a pro osobu, která je přijímá, mohou být matoucí. Uveďte fakta a důkazy, proč se něco stalo nebo co se pokazilo. Tímto způsobem bude dotyčná osoba zcela informována. Pokud lze se situací něco udělat, bude mít osoba úplné informace a může z nich vycházet.
7. Nevyjednávejte
Pokud se stalo něco špatného, je to tak. Pokud někomu dáte falešnou naději nebo budete něco vydávat za lepší, než to ve skutečnosti je, situaci to jen zhorší. Stůjte si pevně za svým hodnocením situace a řekněte dotyčnému přesně, co si myslíte.
8. Nabídněte pomoc
Nezapomínejte na soucit a pochopení situace. Nabídněte dotyčnému jakoukoli pomoc nebo ho odkažte na někoho, kdo mu může pomoc nabídnout. Dejte dotyčnému najevo, že víte, že je to pro něj těžká zpráva, a pokud je to vhodné, řekněte mu, že chápete, čím prochází. V těžkých chvílích může být nesmírně užitečné, když vám někdo jednoduše nabídne soucit.
9. Navrhněte řešení
Pokud je něco napravitelné, upozorněte na to. Vždy je nejlepší zůstat optimistou a pokud se s danou situací dá něco dělat, nezapomeňte tuto možnost ponechat otevřenou. Pokud je možné podniknout kroky, často platí, že by se tak mělo stát.

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy