Více sexu, více spokojenosti

Co když máte s partnerem sex jen jednou za dva týdny nebo méně? Znamená to, že je váš vztah odsouzen k zániku ve srovnání s páry, které mají sex každý den?

Celé bychom to mohli zkrátit - optimální frekvence sexu je jednou týdně. Vyplývá to ze studie zveřejněné v časopise Society for Personality and Social Psychology, která zkoumala více než 30 000 lidí v průběhu 40 let. Údaje ukázaly, že zatímco páry, které měly sex méně než jednou týdně, vykazovaly pokles úrovně štěstí, sex častěji se nemusel nutně projevit vyšší úrovní spokojenosti.

Zvýšení frekvence dokonce může u párů vyvolat pocit, že mají sexu příliš mnoho – zdvojnásobená frekvence u řady respondentů vedla ke snížení sexuálního zájmu a sexuálního požitku. Jedním z možných vysvětlení je, že snaha častějšího sexu může způsobit, že se začne jevit spíše jako povinnost.

Kolik sexu tedy páry skutečně provozují?

  • Lidé nad 45 let, mají podle průzkumu AARP zhruba stejnou míru sexu jednou týdně (36 %).
  • Nesezdaní respondenti, kteří spolu chodí nebo jsou zasnoubeni, jsou však sexuálně mnohem aktivnější - 48 % z nich uvedlo sex alespoň jednou týdně.
  • Novost vztahu je jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují, jak často se páry věnují sexu – sezdáni méně než tři roky mají sex několikrát týdně (71 %).
  • Stejnou frekvenci uvádělo pouze 32 procent těch, kteří jsou sezdáni déle než deset let.

Navzdory změnám v pohledu na vztahy zůstává frekvence sexu v posledních desetiletích relativně stabilní.

  • Průzkum z roku 1994 zjistil, že zatímco 80 % manželských párů uvedlo, že mají sex alespoň několikrát za měsíc, pouze 32 % uvedlo frekvenci několikrát týdně.

Ať už máte sex jednou za měsíc, jednou týdně nebo každý den, důležité je, aby byli oba partneři spokojeni. Problémy se mohou vkrádat tehdy, když se jeden z partnerů cítí neuspokojený nebo nenaplněný kvůli rozdílným očekáváním. Jasné a důsledné sdělování svých potřeb je základem každého úspěšného vztahu.


 

Autor: Oto Jasnější

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy