Jak dobře znáte generaci 45+ a co generaci 20+

Jasné a časté soudy, které nejsou (překvapivě) vůbec pravda – co si z toho myslíte a kde jste mimo? U generace X a Z.

Hodně se věnujeme spolupráci jednotlivých generací. Sbíráme k tomu data, hledáme zajímavé argumenty a neočekávané souvislosti. Jako jeden z výkřiků (a součásti naší velké meta-analýzy) představujeme nejčastější omyly a zaručené pravdy o generaci nejčastějších Magnoli čtenářů a jejich dětí…

Generace Z (narození po 1995)

1. Jsou to jenom líní a nespolehliví mladí lidé, kteří nevědí, co chtějí.

Toto tvrzení je často spojováno s mladšími generacemi, ale není pravdivé. Generace Z je velmi ambiciózní a cílevědomá, přičemž má vynikající pracovní návyky a chce být úspěšná.

2. Jsou závislí na technologiích a sociálních médiích.

I když generace Z vyrůstala v době rozmachu internetu a sociálních sítí, nejsou zcela závislí na technologiích. Mnoho z nich si uvědomuje potřebu rovnováhy mezi digitálním a osobním životem a využívá online nástroje ke svému prospěchu.

3. Jsou příliš politicky korektní a nevědí, jak se vypořádat s odlišnými názory.

Generace Z má tendenci být velmi tolerantní a otevřená k různým názorům, ale to neznamená, že neumí vyjádřit svůj názor nebo se s něčím nesouhlasit. Naopak, mnoho z nich se angažuje v aktivismu a prosazuje své hodnoty.

4. Jsou méně společensky aktivní a mají menší sociální okruh.

Na rozdíl od některých předchozích generací se Generace Z stále více angažuje v dobrovolnictví, aktivitách ve společnosti a zapojuje se do sociálního dění. Navíc, díky technologiím, mají možnost komunikovat s lidmi po celém světě a rozšiřovat si své sociální okruhy.

5. Jsou příliš zaměřeni na sebe a nezajímají se o svět kolem nich.

Generace Z je velmi informovaná a angažovaná v aktuálním dění a globálních otázkách, jako jsou klimatické změny, rasismus a nerovnosti. Navíc, mnoho z nich se angažuje v dobrovolnických projektech a snaží se ovlivnit změnu ve světě.

Generace X (narození 1966-79)

1. Jsou cyničtí a apatičtí.

Toto tvrzení je často spojováno s Generací X, ale není úplně

pravdivé. Zatímco generace X má tendenci být skeptická vůči autoritám a politickému systému, to neznamená, že jsou zcela apatičtí. Mnoho z nich se angažuje v aktivismu a snaží se ovlivnit změny ve světě.

2. Jsou konzumní a zaměření na materiální statky.

I když byla generace X vyrůstající v období rozmachu spotřebního způsobu života, to neznamená, že jsou zcela zaměření na materiální věci. Mnoho z nich si uvědomuje důležitost udržitelnosti a zodpovědného nakupování.

3. Jsou technologicky nepřizpůsobiví.

I když generace X vyrůstala v době, kdy technologie nebyly tak běžné jako dnes, to neznamená, že jsou technologicky nepřizpůsobiví. Naopak, mnoho z nich je velmi zručných s technologiemi a využívá je ke svému prospěchu.

4. Jsou konzervativní a nezajímají se o společenské změny.

I když Generace X má tendenci být konzervativní v některých otázkách, jako jsou ekonomika a práce, to neznamená, že jsou neochotní měnit svět kolem sebe. Mnoho z nich se angažuje v boji proti nerovnosti a diskriminaci.

5. Jsou pracovně nevěrní.

Toto tvrzení je často spojováno s Generací X, ale není úplně pravdivé. I když generace X má tendenci být nezávislá a hledat nové výzvy, to

neznamená, že jsou nevěrní svým zaměstnavatelům. Mnoho z nich pracuje pro stejnou firmu po mnoho let a je loajální k nim.

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy