Umíte se správně zeptat?

Albert Einstein říkal, že "Nejdůležitější věc není hledat odpovědi, ale klást si správné otázky." Je to těžké, říká se tomu selský rozum, nebo třeba kritické myšlení - co to je?

Stojíte před novým pracovním nebo životním úkolem a moc si s tím nevíte rady? Možná jste v nové pozici a snažíte se najít své místo pod sluncem, nebo jste v týmu nováčkem a chcete přispět něčím unikátním. Klíčem k úspěchu v těchto situacích je kritické myšlení, tedy umění dívat se na problémy z více úhlů a kladení správných otázek.

Jen se nezbláznit z hypotézy

Kritické myšlení často začíná hypotézou - jakýmsi prvním návrhem řešení. Ale podstatné je mít s touto hypotézou takový volnější vztah, úplně z ní neumírat. Je to prostě možná cesta, ale můžete se vydat nějakou úplně jinou. Pokud potřebujete dostat na Sněžku pro kamaráda nějaký balíček, můžete ho tam donést pěšky, nebo tam vyjet lanovkou, dojet rolbou, doletět vrtulníkem, nebo tam někoho poslat a nebo počkat, až kamarád sjede do údolí a tam mu to předáme. Pokud se k hypotéza připoutáte příliš pevně, můžete si zakrýt cestu k pravdě nebo jinému řešení. Klíčové je udržovat si flexibilní mysl a být připraven měnit směr, pokud to situace vyžaduje. Prostě to uvolnit.

Mluvte méně, poslouchejte více

Ono to není jen pořekadlo. Skvělé otázky se rodí z hlubokého porozumění, což vyžaduje aktivní naslouchání. Místo rychlých reakcí se snažte naslouchat a chápat, co druhá strana skutečně sděluje. Naslouchání také pomáhá zpochybňovat naše předpoklady a vidět věci z jiné perspektivy – zase to může vyřešit náš problém se Sněžkou.

Klást otevřené otázky

Zkuste se vyvarovat otázek s jednoduchými odpověďmi. Místo otázky "Líbí se vám v práci?" zkuste: "Jaké aspekty vaší práce vás těší a co by podle vás mohlo být lepší?" Otevřené otázky podněcují diskusi a stimulují hlubší uvažování. Dávají nám větší volnost v odstupu, protože možnost odpovědí je mnohem širší.

Zpochybňujte obvyklé myšlení

Skupinové myšlení nás často může svádět vidět svět společnýma očima a často také zjednodušeně. Místo toho, aby každý člen skupiny reflektoval a hodnotil svůj postup, může spadnout do rutiny a slepě sledovat určitou společnou cestu, kterou přece uznávají i jiní.
Vaše role? Klást otázky, které tento postup zpochybní. Ano, můžete být vnímáni jako ti problémoví, ale skutečné hodnoty přicházejí z diverzity názorů a odvahy klást nepříjemné otázky.

Je dobré si u toho přiznat, zda věci zbytečně nekomplikujete, pokud ne, vzhůru do toho. Tento přístup prostě podněcuje kreativitu a inovace. Ve světě plném rychlých odpovědí je kritické myšlení cestou k hlubšímu pochopení a lepším rozhodnutím.

Základem je to prostě promyslet

V současné době, kdy se od nás očekává rychlé reagování a instantní rozhodování, může být těžké najít si čas na hluboké promýšlení problému. Ale co když je právě tento čas potřebný k nalezení nejlepších otázek? Někdy je potřeba zpomalit, abychom mohli zrychlit.

Můžete se na to vyspat

Je známo, že dobré otázky často přicházejí po chvíli zamyšlení a kvalitním nočním odpočinku. Spánek může pomoct našemu mozku efektivněji zpracovávat informace a vidět problém jasněji a hlavně s odstupem. To je důvod, proč promyšlený proces, podobně jako dobrý guláš, často potřebuje čas k dozrání.

Abyste našli ty nejlepší otázky a odpovědi, odolejte tlaku okamžitého rozhodování. Ponořte se do problému, pak si dejte chvíli pauzu a znovu se k němu vraťte s novými úhly pohledu. Velice prospěšné je úplně změnit povahu práce – prostě problém na chvíli vypnout.

Zkoumání z různých pohledů 

Je snadné nechat svůj mozek v "automatickém režimu", kdy přijímáme první a nejjednodušší odpovědi, aniž bychom je dále zkoumali. Často to může fungovat a také se říká, že první nápad na řešení bývá správný – ale to platí pro jasné zadání.

Kritické myšlení spočívá ve schopnosti kladení hlubokých, navazujících a klidně i na první pohled nesouvisejících otázek. Kdo z nás jako rodič nezažil nekonečné "proč" ze strany svých dětí? Tyto otázky nás často navedou k hlubšímu porozumění a někdy i k přehodnocení našich původních odpovědí.

K dosažení skutečného porozumění je třeba klást těžké otázky. Tato hluboká zkoumání mohou být výzvou, ale často nám odhalí nové perspektivy a hloubku porozumění. A zase, k tomu je potřeba čas…

Tak jak se zeptáte?

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj: Pexels.com