Abyste znali filozofii...

Někomu to jde u vína, někomu u piva, někomu u ohně a někomu to prostě nejde. Jak se zorientovat ve filosofii? Náš přední filosof, Václav Němec připravil Magnolist základních filosofických knih.

Filosofie se zabývá základními otázkami existence, reality a hodnot, které jsou často velmi abstraktní a složité. Filosofie také často klade otázky, na které nelze snadno odpovědět, a které vyžadují kritické a analytické myšlení a schopnost argumentovat. Proto se jí trochu bojíme. Může nám ale také hodně pomoci…

Mnoho filozofických konceptů a teorií se vyvinulo v průběhu tisíciletí a některé z nich mohou být velmi komplexní a obtížné pochopit. Navíc, filozofické texty jsou často psány formálním jazykem, což může být pro některé lidi obtížné pochopit.

V návaznosti na náš rozhovor s předním filosofem, Václavem Němcem (ZDE) přinášíme seznam knih, která nám mohou pomoci proniknout do těch složitých a nepřehledných oblastí.

  1. M. Buber, Já a Ty, Praha 2005.
  2. K. Jaspers, Mezní situace, Praha 2016.
  3. L. Hejdánek, Úvod do filosofování, Praha 2012.
  4. S. Kierkegaard, Bázeň a chvění. Nemoc k smrti, Praha 1993.
  5. P. L. Landsberg, Zkušenost smrti, Praha 1990.
  6. E. Lévinas, Totalita a nekonečno, Praha 1997.
  7. G. Marcel, K filosofii naděje, Praha 1970.
  8. J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, in: J. Patočka, Péče o duši, III, Praha 2002, str. 13–144.
  9. P. Ricoeur, Filosofie vůle I/II: Fenomenologie svobody/Konečnost a provinilost, Praha 2001/2011.
  10. P. Teilhard de Chardin, Místo člověka v přírodě, Praha 1993.

Filosofie je systematický a kritický přemýšlivý přístup k otázkám o podstatě světa, existence, reality, hodnotách, poznání, morálce, vědě a dalších základních otázkách lidského života. Filosofové se snaží porozumět těmto otázkám pomocí logického a analytického myšlení a zvažování různých argumentů.

Filosofie zahrnuje mnoho oblastí, jako jsou ontologie (otázky existence), epistemologie (otázky poznání), etika (otázky morálky), logika (otázky správného uvažování) a další. Filosofie se také často zaměřuje na vztah mezi jednotlivcem a společností a na to, jak společnost může být organizována tak, aby byla spravedlivá a morální.

 

Články s podobnými tématy