Bulvár jako součást našich životů

Nikdo to nečte, ale přesto má největší čtenost. Měli bychom se věnovat bulváru? Může to být k něčemu dobré?

Spousta lidí si bez čtení bulvárních magazínů nebo sledování bulvárních pořadů neumí představit ani den. Někdo se k tomu hrdě hlásí, jiný to dělá tajně, ale bulvár je nedílnou součástí i jeho života. A pak jsou lidé, kteří to považují za ztrátu času.

Bulvární média, kam patří tištěné časopisy a internetové magazíny stejně jako televizní nebo rozhlasové pořady, se zaměřují na populární osobnosti, celebrity. Vyznačují se emocionálností, povrchností, negativismem, senzacechtivostí a skandalizací. Má smysl věnovat jim čas? Na to není jednoznačná odpověď – záleží na osobních preferencích a na tom, jak bulvár ovlivňuje náš život.

Bulvár na rozcestí

Smysl čtení a sledování bulvárních médií závisí na našich očekáváních, postoji a způsobu vnímání. Důležitou roli hraje, do jaké míry si uvědomujeme povahu a omezení bulvárních zpráv, rozlišujeme mezi pravdivými a zkreslenými informacemi a dokážeme nepodléhat manipulaci nebo dezinformaci.

Pokud hledáme spolehlivé a objektivní informace o důležitých událostech a tématech, bulvární média nám je nenabídnou, protože se zaměřují na povrchní nebo zkreslené zprávy, které mají přilákat pozornost a vyvolat emoce. V tomto případě je sledování bulváru ztráta času a v jistém smyslu může být dokonce škodlivé – může mít nežádoucí vliv na naše poznatky a názory. Když budeme brát bulvár jako pravdu nebo jediný zdroj informací, může nás to zmást, oklamat, zmanipulovat, izolovat od jiných pohledů a důležitých témat.

5 PROTI sledování bulváru:

  1. Bulvární média podávají zkreslené, ale i nepravdivé informace, což může vést k naší dezorientaci nebo nesprávnému úsudku o společenských a politických záležitostech.
  2. Sledování zpráv o celebritách se může stát zvykem, který se promění ve škodlivou fixaci a povede k neustálému porovnávání našeho života s životem celebrit, k nezdravému srovnávání se s ostatními.
  3. Bulvární média nám vnucují stereotypy, předsudky nebo nereálné ideály, a tím mohou negativně ovlivňovat naše sebevědomí, hodnoty a postoje.
  4. Bulvár je také často plný zbytečných dramat a kontroverzních témat, což může vést k šíření špatných zpráv a vytváření nesprávného dojmu o lidech, kteří jsou vlastně v pořádku.
  5. Čtení bulvárních magazínů a sledování bulvárních pořadů může zabrat hodně času, který se dá využít lépe.

Pokud hledáme zábavu nebo odreagování od každodenního stereotypu, pracovních povinností či stresových situací, bulvární média nám s tím mohou pomoci. Zabývají se zajímavými až šokujícími příběhy o celebritách, skandály a kuriozitami – takové sledování bulváru může přinést pobavení a relaxaci. Když se budeme věnovat bulváru s rezervou a rozumem, nebudeme ho brát vážně nebo osobně, můžeme si ho užít a neztratit se v něm.    

5 PRO sledování bulváru:

  1. Sledování nejnovějších zpráv a spekulací o celebritách může být zábavné, přivede nás na jiné myšlenky a dokáže nám zlepšit náladu.
  2. Bulvární média nám pomohou udržovat kontakt se společenským děním a trendy a mít neutrální témata pro hovor – díky informacím o životě a názorech celebrit, ale také o popkultuře nebo kuriozitách ze světa. A mnohdy mohou i spojovat a dát nám informaci, která nám osvětlí neznámá území (dokonce o tom vznikly dva filmy Pravá blondýnka

Autor: Hana Pavlínová

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy