K čemu je (a může být) hudba

Může nám pomáhat? V čem a proč vlastně? Proč a jak bychom měli mít hudbu ve svém životě my nebo naše děti?

Říká se, že nebýt hudby, mohli bychom dnes ještě lézt po stromech. Hudba je jedním z nejhlubších a nejstarších uměleckých projevů lidské kultury a má významný vliv na naše emoce, duševní zdraví a sociální propojení. Co všechno přináší?

Jiný jazyk

Hudba nám umožňuje vyjádřit a sdílet své emoce. Při jejím poslechu můžeme prožívat radost, smutek, vzrušení, nostalgii a mnoho dalších emocí. Na druhé straně nám poskytuje prostředek k ventilaci našich emocí, což má pozitivní vliv na naše duševní zdraví.

Využít ji tedy můžeme jako formu terapie – nejen pro zklidnění, ale i pro snadnější emocionální vyjádření. Hudba terapie se často používá k léčbě depresí a úzkosti.

Téma samo o sobě je vlastní tvorba - napsání vlastní písně nebo skládání hudby může být způsobem, jak sdílet své vlastní pocity a myšlenky s ostatními.

Emoce, jaké potřebujeme

Studie ukázaly, že hudba má schopnost ovlivňovat naše stresové reakce. Na jedné straně se můžeme uklidnit, nebo naladit (meditace, relaxace nebo navázání na hluboké dýchání), na druhé ale můžeme zvýšit energii anebo motivaci.

Zajímavým tipem tady mohou být různé playlisty – není těžké si udělat seznam skladeb s klidnou a relaxační hudbou, kterou si můžete pustit v případě stresu. To možná nemusí být tak překvapivé, ale zkusili jste si udělat playlist do auta, ke snídani nebo na běh, či lyžování?

Lepší (nebo horší) výkon

Hudba může mít pozitivní vliv na naši kognitivní výkonnost. Například studování nebo práce za doprovodu hudby může zlepšit koncentraci a kreativitu. Hudba rovněž stimuluje části mozku spojené s pamětí a učením.

Můžeme si také dopřávat různé hudební hry a cvičení, jako jsou hudební hádanky nebo hudební teorie, které mohou posilovat kognitivní schopnosti, jako je logika a paměť.

Sociální propojení

Hudba je společenským fenoménem. Zpívání, tanec a hraní na hudební nástroje jsou aktivity, které propojují lidi a vytvářejí společenství. Není náhodou, že je důležitou součástí různých kulturních a náboženských rituálů, což zvyšuje pocit sounáležitosti a identity a samozřejmě prožitků.

Asi každý z nás nemůže založit kapelu, i když by to mohl být skvělý zážitek, ale klidně byste se do nějaké mohli zapojit. Už jen jako doprovod. Můžete jít do sboru nebo si jen zpívat s přáteli.

Jiný fenomén jsou hudební události - koncerty, festivaly nebo hudební workshopy vám umožňuje setkat se s lidmi, kteří mají podobné hudební zájmy. Vnímat zcela odlišnou energii, než ty, co můžete navnímat třeba v obývacím pokoji.

Běžte na koncert nebo rovnou festival.

Vývoj, kultura…

Hudba hraje klíčovou roli v rozvoji lidské kultury a evoluci. Již v pravěku se používala hudbu k vyjádření emocí, komunikaci a rituálům. Je to unikátní forma lidského vyjádření, která nám umožňuje sdílet myšlenky a pocity na způsob, který jiné formy komunikace nemohou replikovat. Ale není to jen o pravěku, i když studium hudebních tradic z různých období a kultur, různé historické hudby může být velice zajímavé a inspirativní.

Ale i naše děti

Hudba hraje a hrála důležitou roli u každého z nás a rozhodně může hrát nesmírně důležitou roli i ve vývoji našich dětí. Je důležité, aby hudba byla přístupná dětem od brzkého věku a aby byla součástí jejich každodenního života. Má a může mít velmi pozitivní vliv na jejich vývoj. Ať je to kognitivní rozvoj - paměť, pozornost a řešení problémů, nebo  jazykové a matematické dovednosti. Ovlivňuje a rozvíjí jejich motoriku, kreativitu i sebevyjádření.

Tím, že má schopnost vyvolávat různé emoce, pomáhá jim lépe rozumět těm svým lépe, ale i vyjadřovat různé pocity a lépe se s nimi vyrovnávat.Vedle všech benefitů, co mohou mít „dospěláci“ (sociální rozvoj, uklidnění a relaxace), si mohou uvědomovat a rozvíjet povědomí o různých kulturách a tradicích a hlavně jim mohou přinést radost, asi jako každémnu z nás.

Autor: Helene Známá

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy