Proč dělat něco navíc?

Měli bychom dělat něco nad rámec svých pracovních povinností? Něco pro komunitu, nebo společnost? Proč jako?

Průzkumů, které se zaměřují na motivaci lidí k dobrovolnické práci, k zapojení do nové komunity nebo specializované skupiny lidí, k filantropii a k dalším aktivitám přesahujícím rámec našich pracovních povinností je celá řada. Obecně z toho vychází několik hlavních důvodů a přínosů:

  1. Osobní uspokojení a smysluplnost: Mnoho lidí pociťuje hlubokou radost a uspokojení z pomoci ostatním nebo z přispívání k něčemu většímu než jsou oni sami. To může napomoci pocitu smysluplnosti v životě.
  2. Vztahy a sociální soudržnost: Zapojení do odlišných aktivit často umožňuje navázání nových přátelství a posílení stávajících sociálních vazeb. Tím se často zvyšuje pocit sounáležitosti a sociální podpory.
  3. Získání nových dovedností: Dobrovolnická práce a komunitní projekty mohou nabídnout příležitosti k rozvoji nových dovedností, které mohou být užitečné i v profesním životě.
  4. Psychické zdraví: Některé výzkumy ukazují, že to přispívá k lepšímu psychickému zdraví, snížení úrovně stresu, úzkosti a depresivních symptomů.
  5. Posílení životopisu: Zapojení do zcela odlišných (pozitivních) projektů může být cenným doplňkem k životopisu a může zvýšit atraktivitu pro potenciální zaměstnavatele.
  6. Vzdělávací příležitosti: Práce v různých projektech může poskytnout hlubší pochopení určitých sociálních, kulturních nebo environmentálních otázek.
  7. Pocit odpovědnosti: Mnoho lidí cítí morální nebo etickou odpovědnost přispívat k dobru společnosti nebo pomáhat těm, kteří jsou méně privilegovaní.
  8. Zlepšení společenského prostředí: Aktivním zapojením do komunity mohou jednotlivci přímo přispívat k zlepšení svého místního prostředí, ať už jde o čistší parky, bezpečnější ulice nebo silnější sociální vazby.
  9. Kulturní a sociální uvědomění: Zapojením do různorodých projektů můžou lidé získat uvědomění a pochopení pro různé kultury a sociální skupiny.

Nechcete se zapojit do Magnoli?

Možnosti jsme popsali ZDE

 

 

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj: Pexels.com

Články s podobnými tématy