Umíte utišit kritika v hlavě?

Vnitřní hlas, kterým hodnotíme svoje činy a chování, může být velmi kritický, a tak může vést ke ztrátě sebevědomí a pocitu vlastní hodnoty. Sebekritika ale může být i užitečná, pokud ji dokážeme používat správně.

Existují zdravé a nezdravé formy sebekritiky, které se liší tím, jaký vliv mají na naše myšlení a chování – jestli pozitivní, nebo negativní. Sebekritika proto může sloužit jako užitečný nástroj ke zlepšení sebe sama, ale i jako zbraň k vlastnímu sebezničení.

Zdravá sebekritika je pozitivní a konstruktivní, díky ní se cítíme lépe a můžeme být svými lepšími verzemi. Zdravá sebekritika nám pomáhá identifikovat oblasti, ve kterých se můžeme zdokonalovat, a motivuje nás k tomu, abychom pracovali na svých nedostatcích. Uvědomujeme si svoje chyby a slabosti, ale nevnášíme do nich emocionální soudy. To nás inspiruje k akci a pozitivním změnám.

Nezdravá sebekritika je negativní a destruktivní, způsobuje pocit, že jsme nemožní, že nikdy nedosáhneme úspěchu. Přináší pocit beznaděje a neschopnosti, může vést k depresi a úzkosti. Soustředíme se totiž zásadně na svoje nedostatky nebo chyby a zatracujeme celou naši osobnost. Co dělat, když je náš vnitřní hlas nezdravě kritický? Máme tři možnosti…

Nikdo není dokonalý

Všichni děláme chyby. Chyby jsou součástí procesu učení a růstu. Pokud máme pocit, že musíme být dokonalí a že nás každá chyba definuje jako neúspěšné, pak se neustále zatracujeme. Pokud se zaměříme na pozitivní stránky, můžeme najít řešení a snáze dosáhnout svých cílů.

Jak myslet pozitivně:

 • Dělejte si seznamy svých myšlenek. Pomůže vám to zaznamenat myšlenky, které vedou k nezdravé sebekritice. Ty pak můžete přehodnotit a najít způsoby, jak je změnit na pozitivní myšlenky.
 • Přestaňte se soustředit na svoje nedostatky a místo toho si připomeňte svoje úspěchy a silné stránky. Zamyslete se nad svými pozitivními vlastnostmi i zkušenostmi z minulosti a pokuste se je využít.
 • Naučte se používat pozitivní afirmace, tedy pozitivní věty, které pomáhají nahradit negativní myšlenky, a podpořit tak důvěru v sebe sama. Tyto výroky by měly být formulovány v přítomném čase a měly by popisovat vaše pozitivní vlastnosti, cíle nebo pocity, například „Jsem schopný a užitečný člověk“, „Dokážu překonat překážky" atd.   
 • Když něco nejde, nepřemýšlejte o tom, že to nejde, ale soustřeďte se na hledání alternativy. Pokuste se změnit svůj pohled na situaci a podívat se na ni z jiného úhlu. Zaměřte se na její pozitivní aspekty a popřemýšlejte, jak je můžete využít k řešení problému.

Negativní emoce na pranýři

Kritik uvnitř může být spojen s negativními emocemi, jako je strach nebo nejistota. Tyto emoce jsou přirozené a nemusíme se za ně stydět, ale neměli bychom je ignorovat. Přijmout negativní emoce je klíčový krok k tomu, abychom se s nimi mohli vypořádat a mohli žít spokojený život. Potlačované negativní emoce se mohou nakonec projevit fyzickými problémy, jako jsou bolesti hlavy, trávicí potíže a zvýšená úzkost.  

Jak přijmout svoje negativní emoce:

 • V první řadě si uvědomte, že existují, a pokuste se je pojmenovat, například „cítím se smutný/smutná, zklamaný/zklamaná, naštvaný/naštvaná“ atd.
 • Zkoumejte a zjišťujte, co stojí za vašimi reakcemi. Když se budete snažit najít kořeny svých emocí, naučíte se více o sobě samých a posílíte svoji emocionální inteligenci.
 • Buďte k sobě laskaví a pamatujte si, že prožívání negativních emocí je normální a přirozené. Poslouchejte svoje tělo a myslete na to, co potřebujete, abyste se cítili lépe.
 • Najděte způsoby, jak se uvolnit a uklidnit. Můžete zkusit meditaci, jógu, poslouchání hudby, čtení knihy nebo jiné aktivity, které vám pomohou zklidnit mysl a odbourat napětí.

Spolupráce s kritikem uvnitř

Kritik uvnitř může být velmi tvrdý a náročný, přitom může a nemusí mít pravdu. Proto je lepší s ním nebojovat, ale spolupracovat s ním – oslovit ho a lépe porozumět jeho motivům, zeptat se ho, co nám chce říct a proč. Zkrátka udělat si z nepřítele kamaráda.

Jak se skamarádit se svým kritikem uvnitř:

 • Pokuste se rozpoznat, kdy se kritik uvnitř objevuje, jaká jsou jeho hlavní témata a jaké jsou jeho hlavní postupy.
 • Najděte pozitivní stránky kritiky a učte se z chyb. Například když vás kritik uvnitř kritizuje, že nedokončujete úkoly včas, může vám to pomoci zlepšit plánování a organizaci svého času.
 • Rozdělte kritiku na specifické prvky a zaměřte se jen na jeden z nich. Pokud se kritika týká například toho, že nejste dost dobří v komunikačních schopnostech, zaměřte se na jeden konkrétní aspekt komunikace, který můžete vylepšit, a pracujte na něm.
 • Buďte trpěliví a dejte si čas, vnímejte pokrok a uznávejte úspěchy, kterých jste dosáhli. To vám pomůže udržet si motivaci a pokračovat na cestě ke zlepšení. 

Pokud si s tím nedokážeme poradit a kritik uvnitř nás stále ovládá, brání nám v dosažení cílů a znepříjemňuje existenci, můžeme se obrátit na profesionály. Psychologové nebo psychoterapeuti nám pomohou pracovat s kritikem uvnitř a najít způsoby, jak ho zvládat. Kritik uvnitř patří do našeho života, ale není nutné, aby nám ho kazil!

Autor: Hana Pavlínová

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy