Bojíte se? Co je podstatou (nejen) vašeho strachu?

Každý má své strachy. Proč je máme? Čemu to pomáhá a v čem nám to může škodit? Co se děje v těle a co v našem životě? Jak si udělat pořádek ve vlastním strachu?

Velice jednoduše řečeno, strach je naše reakce pro přežití. Je to přirozený, biologický stav, který zažíváme všichni a je důležité, abychom jej prožívali, protože nás udržuje v bezpečí. Je to složitá lidská emoce, která může být pozitivní a zdravá, ale může mít i negativní důsledky

Kam všude strach proniká?

Strach prožíváte v mysli, ale v těle vyvolává silnou fyzickou reakci. Jakmile rozpoznáte strach, vaše amygdala (malý orgán uprostřed mozku) začne pracovat. Upozorní váš nervový systém, který uvede do pohybu reakci vašeho těla na tento podnět. Uvolní se stresové hormony, jako je kortizol a adrenalin. Zvýší se vám krevní tlak a srdeční tep. Začnete rychleji dýchat. Dokonce se změní i průtok krve - ve skutečnosti proudí od srdce do končetin, takže je pro vás snazší začít rozdávat rány nebo utíkat jako o život. Vaše tělo se připravuje na boj nebo útěk.

Ve strachu jsme zamlžení

Zatímco se některé části vašeho mozku rozbíhají, jiné se vypínají. Když amygdala cítí strach, mozková kůra (oblast mozku, která ovládá uvažování a úsudek) se oslabí - takže je nyní obtížné dělat správná rozhodnutí nebo jasně myslet. V důsledku toho můžete křičet a rozhazovat rukama. Když se k vám ve strašidelném domě blíží herec, nedokážete si racionálně vysvětlit, že hrozba není skutečná.

Strach jako potěšení

Proč se ale lidé, kteří milují horské dráhy, strašidelné domy a horory, rádi nechávají unášet těmito strašidelnými a stresujícími okamžiky? Protože vzrušení nemusí nutně skončit, když jízda nebo film skončí. Díky procesu přenosu vzrušení zůstává vaše tělo (a mozek) nabuzené i po skončení děsivého zážitku. Během inscenovaného zážitku strachu bude mozek produkovat více chemické látky zvané dopamin, která vyvolává potěšení.

Strach není fobie

Pokud jste po zhlédnutí filmu Čelisti mírně znepokojeni koupáním v oceánu, film splnil to, co si předsevzal. Pokud se však cítíte vyděšení, traumatizovaní a neschopní fungovat při pouhém pomyšlení na koupání na pláži, možná prožíváte víc než jen strach.

Rozdíl mezi strachem a fobií je jednoduchý. Strach je běžná reakce na události nebo předměty. Strach se však stává fobií, když narušuje vaši schopnost fungovat a udržet si stálou kvalitu života. Pokud začnete přijímat extrémní opatření, abyste se vyhnuli vodě, pavoukům nebo lidem, můžete mít fobii.

Z čeho pramení naše obavy?

Hledání kořenů našich strachu může být překvapivě zajímavé. Pro mnohé z nás může strach pramenit z nejistoty budoucnosti, ze strachu ze změn, nebo z obav spojených se stárnutím. Osobní zkušenosti, životní etapy a společenská očekávání mohou formovat naše vnímání hrozeb a vyvolávat strach.

Změna strachů ve středním věku

V pozdějších letech se může zdát, že strach nabývá nových odstínů. Možná je spojen s obavami o ztrátu milovaných, s otázkami ohledně významu našeho života nebo s přijímáním nejistoty, kterou stárnutí přináší. Odkrytí těchto klíčových faktorů může nám pomoci lépe porozumět tomu, co nás skutečně trápí.

Zamyšlení nad tím, čeho se bojíme, může být obohacujícím procesem. Je to příležitost položit si otázky o našich hodnotách, o tom, co nám v životě opravdu záleží, a o tom, co je pro nás skutečně důležité. Možná zjistíme, že některé obavy jsou odrazem vnějších očekávání, zatímco jiné jsou hluboko zakořeněny v naší vlastní identitě.

Otázky "proč se bojíme?" a "jak s tím pracovat?" nás zavádějí k jádru věci. Můžeme hledat odpovědi v osobní reflexi, ve společenském dialogu, nebo v hledání podpory od druhých. Zároveň může být užitečné praktikovat péči o své fyzičké i duševní zdraví, abychom posílili svou odolnost vůči životním výzvám.

Jaké otázky si můžete položit

 1. Jaké jsou vaše hlavní obavy ohledně vaší kariéry nebo zaměstnání?
  • Bojíte se o stabilitu vaší pozice nebo o to, že byste mohli zůstat pozadu v důsledku technologických změn?
 2. Máte obavy ohledně vašeho zdraví nebo fyzické kondice?
  • Jaké konkrétní zdravotní obavy vás trápí nejvíce (např. chronická onemocnění, mobilita, energie)?
 3. Jak vnímáte svůj současný sociální život a vztahy?
  • Existují strachy spojené s osamělostí, udržováním nebo budováním hlubokých vztahů?
 4. Jaké jsou vaše finanční obavy?
  • Bojíte se, že nebudete mít dostatek prostředků na důstojný důchod, nebo že nebudete schopni podpořit svou rodinu v případě finanční krize?
 5. Existují oblasti vašeho osobního růstu nebo vzdělání, které vás znepokojují?
  • Máte strach z toho, že jste "přestali růst" nebo že nemáte dostatek času nebo zdrojů na vzdělávání?
 6. Jaké jsou vaše obavy ohledně stárnutí a důchodu?
  • Jak si představujete svůj ideální důchod a co vás nejvíce děsí ohledně této životní fáze?
 7. Jaké globální nebo společenské události vás nejvíce znepokojují?
  • Existují konkrétní zprávy nebo trendy, které vás děsí nebo vás vedou k pocitu nejistoty?
 8. Je něco, co jste vždy chtěli udělat nebo zažít, ale strach vás držel zpět?
  • Popište, jak tento strach ovlivňuje vaše rozhodnutí a chování.

Po dokončení tohoto testu se zamyslete nad tím, co tyto odpovědi odhalují o vašich hlubokých obavách a jak se mohou promítat do vašeho každodenního života. Je důležité si uvědomit, že strach je přirozenou součástí lidské existence, ale také je možné naučit se s ním pracovat a najít cesty k jeho překonávání.

 • Vyhledejte podporu: Mluvit o svých straších s důvěryhodnými přáteli, rodinnými příslušníky nebo terapeutem může pomoci odlehčit břemeno a najít nové perspektivy.
 • Stanovte malé cíle: Postupným dosahováním malých, spravovatelných cílů můžete postupně překonávat své strachy a budovat sebevědomí.
 • Zaměřte se na to, co můžete kontrolovat: Mnoho strachů pramení z pocitu nejistoty o budoucnosti. Zaměření na to, co můžete ovlivnit, může pomoci snížit úzkost.

Autor: Petr Horák

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy