Děsivá i hřejivá data o starosti o blízké

Otevřeli jsme téma sendvičové generace, které sebou nese řadu otázek, bolestí, ale i naplnění a zajímavého pohledu.

Termín "sendvičová generace" popisuje lidi, kteří se nacházejí mezi dvěma generacemi, tedy mezi svými dětmi a svými staršími rodiči. Musí často zvládat péči a podporu obou těchto skupin. Tato situace může být (a bývá) náročná z finančního, emocionálního a časového hlediska.

Díky pokroku v medicíně a péči o zdraví se celosvětově zvyšuje podíl starší populace. Průměrná délka života se zvyšuje je to 76,1 roku pro české muže a 81,9 let pro české ženy (v Japonsku (jedno z nejvyšších na světě) je to přes 84 let pro ženy a přes 78 let pro muže.

V České republice pečuje o své blízké zhruba jeden milion lidí. Průzkum Sue Ryder ukázal, že až 78 % pečujících je na péči o seniora samo a nemá žádnou pomoc od poskytovatele sociálních služeb. Nejčastěji je to proto, že sami senioři, o které je pečováno, si nepřejí nikoho cizího pouštět domů. Druhým nejčastějším důvodem je pak špatná dostupnost služeb, jejich přetížení, cena a někdy i neznalost.

Průměrný věk pečovatelů je kolem 49 let. V minulosti byly ženy výrazně častěji pečovatelkami než muži. Nicméně, s postupem času byla pozorována změna tohoto trendu, kdy muži se stávali aktivnějšími pečovateli a podíleli se na péči o starší členy rodiny.

Péče o blízké je na dlouhé roky - 40 % pečujících se staralo o svého blízkého déle než 4 roky, 3-4 roky 11 %, méně než jeden rok je to pro téměř pětinu případů. Pro téměř 3/4 pečujících se jedná o nepřetržitou péči, v podstatě 2 až 4 hodiny denně se stará 14 % a podobné množství se stará zhruba do 2 hodin denně (15 týdně). (Vše Sue Ryder).

Je to náročné fyzicky, psychicky, ale také časově a finančně. Pro téměř 40 % respondentů to znamená, vzdát se svého volného času, svých koníčků a setkávání s přáteli a více než 25 % muselo opustit zaměstnání nebo si alespoň zkrátit úvazek. 

Rozhodně je to emočně náročné - lidé mohou čelit stresu, pocitu viny, vyčerpání a náročným rozhodovacím situacím týkajícím se zdravotní péče svých rodičů.

Členové sendvičové generace často čelí zvýšeným finančním nákladům. Musí platit za vzdělání svých dětí a současně podporovat své rodiče v důchodu nebo při zhoršení zdraví - to s sebou nevyhnutelně nese změnu finanční situace pečujících. A to nemluvíme o nutnosti stěhování, ke které často také dochází.

Vztahy v rodině – jsou samozřejmě velmi zatížené - nedostatkem času či psychických sil. Více a hádek a odcizení potvrdilo v rodinných  vztazích 14 % respondentů.

Na druhou stranu každá náročná situace nebo krize může pomoci vztahy naopak upevnit, to co spolu zvládnou lidé překonat může být základem pro prohloubení vztahu. K tomu došlo u 38 % respondentů.

Co by nejvíce pomohlo? Zhruba 30 % by přivítala pomoc psychologickou a je těžké si o ni přímo říci.

Je to opravdu velké téma a budeme ho tevírat na dalších Čarách v písku, ale i dalších článcích. Řadu dat jsme získali od Sue Ryder

Autor: Helene Známá

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy