Jsou teenageři naše nejslabší místo?

Mohou nás štvát, ale také posouvat. Pojďme se pozitivně podívat na to, jaký mohou mít děti, zejména náctileté dopad na to, jak fungujeme v životě i v práci.

Ano, mohli bychom tady nadávat, mohli bychom se litovat, rozhodně to není jednoduché. Pojďme se ale podívat z druhé strany, co je to pozitivní na našem soužití s nimi.

Co všechno ovlivní, i když to nemusíme na první dobrou vidět?

Technologie: Tak to nás asi na první dobrou napadlo - mladí lidé mají často hlubší porozumění moderním technologiím a mohou přinést nové perspektivy a inovace do různých životních oblastí spojených s technologiemi, softwarem, umělou inteligencí a podobně.

Sociální a životní prostředí: Výzkumy potvrzují, že mladí lidé jsou často zapáleni pro otázky spojené se sociální spravedlností, životním prostředím a udržitelností. Mohou se aktivně účastnit kampaní a projektů na ochranu životního prostředí, boj proti změně klimatu a podporu komunit v nesnázích. Jejich pohledy mohou být často až militantní, mentálně náročné, ale rozhodně nové.

Sociální inovace: To je velmi blízko minulému bodu. Výsledkem negace předchozích generací je vznik něčeho jiného, nového. Jsou z toho novátorské názory, ale i nové modely sociálních vztahů, podniků a neziskových organizací, které řeší různé problémy ze zcela nových perspektiv - společenská změna asi těžko přijde od nás, starších.

A co trochu jiný pohled?

Mohou nás stát spoustu starostí, času, diskuzí a odříkání, ale spoustu věcí si díky tomu můžeme také uvědomit, možná občas trochu nechtěně změnit, třeba i v našem profesionálním životě.

1. Prioritizace: Vztahy s dětmi často vytvářejí novou perspektivu na životní priority. Může se stát, že začnete více vážit svůj čas a energii, což může vést ke zvýšenému zamyšlení nad tím, jaký druh práce vám opravdu dává smysl a zda vám umožňuje strávit více času se svými dětmi. Rozhodně ale můžeme být více zaměření a zorganizovaní.

2. Motivace a odhodlání: Rodičovství může posílit náš pocit zodpovědnosti a motivaci. Můžete být motivováni více pracovat, abyste poskytli svým dětem lepší budoucnost. Často vede ke zvýšenému nasazení a snaze dosahovat lepších výsledků v práci.

3. Flexibilita a adaptabilita: Starání se o děti vyžaduje schopnost být flexibilní a adaptabilní. Toto se rozhodně promítá i do pracovního prostředí, kde jsme schopni lépe reagovat na změny a řešit problémy. Prostě se to v jedné části naučíme a v druhé to použijeme.

4. Emoční inteligence: Rozhodně si rozvíjíme emoční inteligenci. Schopnost rozumět a řídit emoce, jakou získáváte při výchově dětí, může být přínosná i ve vaší profesní kariéře, zejména při komunikaci a řešení konfliktů.

5. Časový management: Rodičovství vás může naučit lepšímu časovému řízení a plánování. Tato dovednost může zlepšit vaši produktivitu a schopnost efektivnějšího plánování a organizace práce.

6. Výzvy a stres: Vztahy s dětmi mohou rozhodně přinést výzvy a stresory, které mohou ovlivnit vaši koncentraci a energii v práci. Co nás nezabije, to nás posílí – aspoň na chvíli ;).

Hledejme klady

Vztahy s dětmi mají hluboký a komplexní vliv na náš život a tedy i na naši práci. Jsou to výzvy i příležitosti, které mohou ovlivnit naše profesní rozhodnutí, motivaci a schopnosti. Sklenice může být z poloviny prázdná nebo plná. Není to s těmi mladými snadné, ale rozhodně nás to hodně posouvá a můžeme si z toho brát to dobré.

Autor: Helene Známá

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy