Jak zvládnout přemýšlení?

Přemýšlení není jen jedno. Existují rozdílné typy a není vždy dobré, abychom se v nich vařili. Základem je jednoduše pojmenovat.

Běžný život úspěšné české ženy kolem padesátky, řekněme vedoucí týmu v korporátním prostředí, je plný výzev. S velkými dětmi, které už začínají stát víceméně pevně na vlastních nohou, se její pozornost stále více obrací k profesnímu životu a jeho nástrahám. Má tedy trochu více času, tak má čas i věcech více přemýšlet.

Svět není černobílý a tak jako neexistuje jen univerzální emoce, nebo prostě jen radost nebo jen čistý smutek, neexistuje jen jeden „způsob“ přemýšlení. Každý z těch přístupů má určitě spoustu pozitiv, ale umí být i nepříjemně zrádný. Objevuje se ve třech základních formách: přemítání, plánování budoucnosti a přeanalyzování. Jak se s nimi vypořádat, aby nám nebránily osobnímu ani profesnímu růstu?

Přemítání

Věra, manažerka s dlouholetou praxí, často zjišťuje, že se její myšlenky vrací k minulým projektům. Analyzuje, co mohla udělat lépe, a obviňuje se z chyb, které ve světle dneška považuje za zásadní. Toto přemítání, obzvláště po neúspěších a kritice, ji drží v zajetí minulosti a brání jí v pohybu vpřed.

Uděláme s tím něco?

Pro Věru by bylo užitečné vyhradit si každý den čas na obavy – třeba 20 minut po obědě, kdy si v klidu projde vše, co ji trápí. Rozdělení starostí na ty, které může ovlivnit, a ty, které ne, jí pomůže lépe se soustředit na řešení problémů. A když se objeví myšlenka mimo tento čas? Stačí si připomenout: „Teď ne, vrátím se k tomu později.“

Plánování budoucnosti

Jak se blíží termín nového produktu, Věra cítí tíhu očekávání. Její tým je pod tlakem a ona se nemůže zbavit myšlenek na všechno, co by mohlo jít špatně. Toto plánování budoucnosti, často zatěžující mysl nejistotou a strachem z neznáma, jí brání vychutnat si současné úspěchy.

Co pohled z budoucnosti?

Věře by pomohlo, kdyby se pokusila vidět situaci z budoucí perspektivy – představit si sebe o pět let později, jak se dívá zpět na tento okamžik. Pomohlo by jí to relativizovat význam projektu a soustředit se na to, co je opravdu důležité. A co teprve selektivní ignorování? Omezení příjmu informací, které jí jen zvyšují úzkost, by mohlo Věře poskytnout další klid.

Přeanalyzování

Věra si uvědomuje, že často propadá nadměrnému rozebírání každé situace, což jí zabrání v rychlém a efektivním rozhodování. Toto přeanalyzování, hledání dokonalého řešení, vede k zbytečnému prodlužování a klesající produktivitě.

Co by stačilo?

Klíčem pro Věru je přijmout, že ne všechna rozhodnutí musí být dokonalá. Stanovení jasných kritérií pro "dostatečně dobré" řešení a jejich dodržování může znatelně ulehčit proces rozhodování. Když rozhodnutí splňuje její základní požadavky, měla by s ním jít dál, místo aby hledala stále lepší možnosti.

Věra, jako mnoho úspěšných profesionálních žen, se potýká s nástrahami přemýšlení. Učení se, jak efektivně zvládat přemítání, plánování budoucnosti a přeanalyzování, jí umožní uvolnit mentální energii pro kreativitu a inovace. Tím, že se naučí lépe spravovat své myšlenky, nejen že zlepší svou profesní výkonnost, ale také si udrží klidnější a spokojenější mysl.

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy