Jak nám mladí změní pracovní prostředí?

Přinášíme dva pohledy – jeden příběh a jeden vědecký, abychom si dokázali představit očekávané dopady mladých.

A je tady další generace, která nám pomalu vběhne do práce. Generace Z, často označovaná jako Zoomers a definovaná narozenými mezi lety 1996 a 2010, je na prahu stát se dominantní silou v plnohodnotném pracovním nasazení. Bude jich více a více, ale hlavně, přináší na pracoviště zcela nové hodnoty, chování a očekávání.

Nejdříve to, jak to bude celé vypadat

Představme si průměrného zaměstnance, středně velké korporace. Ve středním managementu sedí Milena Střední. Je jí 46 let, děti má už velké a nečeká velké změny, nemá velké ambice. Nyní jí do života začnou vstupovat noví kolegové z generace Z. Jak se bude měnit klima a fungování firem díky tomuto fenoménu?

Změny v pracovní kultuře a prostředí

Milena si všimne, jak se mění dynamika týmů. Flexibilní pracovní doby a možnost vzdálené práce se stanou běžnějšími, což může přinést větší pracovní flexibilitu i pro ní. Nové technologie a kolaborativní nástroje se stanou nedílnou součástí každodenní práce, což může zpočátku vyžadovat přizpůsobení, ale nakonec přinese efektivnější způsoby komunikace a spolupráce v týmu.

Vliv na komunikaci a vedení

Milena, zvyklá na tradičnější formy komunikace a hierarchii, si možná bude muset zvykat na přímější a otevřenější způsoby komunikace, které přinášejí mladší kolegové. Její role ve středním managementu může nabýt nový rozměr, kde bude cennější mentorství a podpora osobního rozvoje mladších kolegů, než striktní dodržování hierarchie.

Spotřebitelské chování a technologie

Změna v přístupu k technologiím a spotřebitelskému chování, kterou mladší generace přináší, může ovlivnit i firemní strategie a produktové nabídky. Milena se může setkat s novými nápady a přístupy k produktovému designu a marketingu, které lépe reflektují hodnoty udržitelnosti a etiky, jež jsou pro generaci Z důležité.

Sociální a ekologická odpovědnost

Příchod generace Z také znamená větší důraz na firemní sociální odpovědnost a udržitelnost. Milena může být svědkem toho, jak se její firma stává transparentnější a aktivněji se zapojuje do společenských a environmentálních iniciativ, což může posílit její pocit hrdosti na pracoviště.

Zdraví a wellness

S novým důrazem na duševní zdraví a wellness, který generace Z přináší, může Milena očekávat, že její firma zavede nové programy a benefity zaměřené na podporu pracovně-životní rovnováhy. To může mít pozitivní dopad nejen na mladší kolegy, ale i na její vlastní život.

Pro Milenu a její kolegy ze středního managementu představují tyto změny příležitost k růstu a adaptaci. I když Milena nemá velké ambice, příchod generace Z do jejího pracovního života může oživit její každodenní rutinu a přinést nové způsoby, jak o práci a jejím smyslu přemýšlet. Adaptace na nové pracovní styly, technologie a hodnoty může být pro Milenu a její tým obohacující zkušeností, která posílí jejich profesionální i osobní rozvoj.

A teď nějaká fakta a systém

Ženy a muži vychovávaní v éře bezprecedentních technologických změn a sociálních výzev, přistupuje k práci s hodně odlišnou perspektivou, která formuje budoucí kontury pracovního místa. Přinášíme závěry Roberty Katzové, bývalé výzkumné pracovnici na Stanfordově Centru pro pokročilé studium v behaviorálních vědách (CASBS), abychom prozkoumali, jaké změny můžeme očekávat.

1. Očekávání změn, jako standardu

Odlišná realita, ve které Gen Z dorůstala, se vyznačovala rychlými technologickými změnami, které přetvářely i sociální zkušenosti. Pro tuto generaci je změna normou, nikoli výjimkou, což z nich činí flexibilní a odolné jedince, otevřené novým způsobům myšlení a přístupům k budoucnosti.

2. Pragmatický přístup, s čistým stolem

Gen Z, vyrůstající v digitálním světě, je zvyklá hledat informace na vlastní pěst, což formuje jejich kritické myšlení a nezávislost. Nevidí starší generace automaticky jako experty a hledají praktické důvody pro zavedené postupy.

3. Touha měnit svět, když už budou moci

Tato generace je dědicem složitých globálních problémů a je odhodlaná přispět k jejich řešení. Pracovat chtějí pro organizace, které mají pozitivní dopad na svět, a jsou připraveni své zaměstnavatele k odpovědnosti volat.

4. Spolupráce a týmový duch, který už viděli online

Gen Z, ovlivněná digitálním světem, vyhledává spolupráci a týmový duch. Výchova v éře sociálních médií a online komunit jim umožnila najít a spojit se s různými subkulturami, což obohatilo jejich přístup k týmové práci.

5. Lídři vedoucí konsensem, nikoliv hierarchií

Preferují méně hierarchické struktury a dávají přednost vedení založenému na odbornosti a spolupráci. Transparentnost a konsensus jsou pro ně klíčové.

6. Péče o duševní zdraví a pracovní životní rovnováha, protože už viděli, proč…

Gen Z si cení rovnováhy mezi prací a osobním životem a zdůrazňuje důležitost duševního a fyzického zdraví. Odráží to požadavek na flexibilní pracovní modely a důraz na lidské zkušenosti.

7. Jiný pohled na loajalitu, možná pro jiné hůře pochopitelné

S rychlými změnami v jejich formativních letech a zkušenostmi s nestabilním trhem práce má Gen Z odlišný pohled na loajalitu. Jsou podnikaví a hledají autentičnost a důvěru ve vztazích na pracovišti.

8. Důraz na důvěru a autenticitu

Pro Gen Z je autenticita spojena s důvěrou. Očekávají, že slova a činy budou v souladu, a upřednostňují otevřenou a vzájemně respektující komunikaci.

Tak a co si o tom myslíte vy?

Autor: Oto Jasnější

Foto zdroj pexels.com


 

Články s podobnými tématy