Bullshit v IT

Svět sám pro sebe je používání "chytrých" prázdných pojmů ve světě korporací a o to více v IT. Jaké to má důvody, ale i jak se tomu bránit?

Znáte někoho, kdo opravdu často používá slovo JAKO? Nadužívá ho a cpe se mu do každé druhé věty? Občas se dokonce můžete přistihnout, že sledujete, kdy ho zase použije a máte z toho hodně rozpačité pocity? Ono je vlastně velmi podobné i s bullshitem.

V nedávném článku jsme formulovali bullshit jako něco, u čeho vůbec nemusí jít o pravdu, prostě se něco pouští – naprosto emočně nezabarvený pohled na svět, kde jde prostě jen o prázdný pojem, který používáme. A třeba si to ani nemusíme uvědomovat, stejně jako slovo JAKO. Jako, dává to smysl?

Bullshit v korporacích
Ve firmách a zejména v oblasti informačních technologií (IT) je fenomén "bullshit" zvláště rozšířený z několika důvodů. Tato prostředí jsou často vysoce dynamická, s rychle se měnícími trendy a technologiemi, což může vést k rozšíření nejasných, nespecifických nebo přehnaných tvrzení. Přidáme-li k tomu intenzivní konkurenci a tlak na inovace, vzniká ideální prostředí pro jeho ošíření.

Proč je "bullshit" tak často v IT?

 1. Jazyková nejasnost: V IT a ve firmách se často používají buzzwords a jargon, který může být nejasný nebo víceznačný. Tento jazyk může být používán k maskování nedostatku konkrétních výsledků nebo k předstírání hlubšího porozumění než je skutečnost.
 2. Marketingové přehánění: Firmy se snaží prezentovat své produkty nebo služby v nejlepším možném světle, což může vést k přehánění schopností nebo výkonu jejich technologií. V oblasti IT, kde může být obtížné rychle ověřit technická tvrzení, je tento trend obzvláště výrazný.
 3. Tlak na inovace: V prostředí, kde je inovace klíčová, může být silný tlak na zaměstnance, aby představovali nové nápady nebo projekty jako průlomové, i když ve skutečnosti nejsou tak revoluční.
 4. Nedostatečné porozumění: V IT je často těžké udržet krok se všemi novými vývoji a technologiemi. To může vést k situacím, kdy lidé hovoří o technologiích nebo metodologiích, kterým plně nerozumějí, což zvyšuje riziko šíření nesprávných informací.

Jak se tomu bránit?

Na začátek je otázka, čemu to vadí. Jestli chce někdo exhibovat, možná je „zdravější“ takové kolegy ignorovat. Pokud to skutečně překáží nebo kazí práci a život, máme pár typů. Ale ani tady nemusí být svět tak jednoduchý. V podstatě tady máme 2 pohled. Jeden je daný kulturou a druhý osobním nastavením bullshitera.

Když je bullshit zažraný ve firmě

Každá firma má svou jedinečnou kulturu, která ovlivňuje, jak jsou komunikace, rozhodování a informační tok řízeny a vnímány. To zahrnuje míru, do které je "bullshit" tolerován, očekáván nebo dokonce podporován. Organizace, které si cení pravdivosti a transparentnosti, tendují k omezení nepřesných informací. Na druhou stranu, firmy s důrazem na ambiciózní cíle mohou nevědomky podporovat "bullshit" jako strategii k dosažení těchto cílů. Styl vedení, komunikační praktiky a systémy odměn hrají klíčovou roli v tom, jak je "bullshit" ve firmách rozšířen. Kultura, která podporuje jasnost, integritu a odpovědnost, snižuje prostor pro nepřesné a zavádějící informace.

Pokud to můžete ovlivnit, toto jsou cesty…

Podpora transparentnosti a otevřené komunikace: Podporování kultury, kde je oceňována upřímnost a transparentnost, může pomoci snížit šíření nepravdivých nebo zavádějících informací.

 1. Vzdělávání a školení: Investice do vzdělávání a školení zaměstnanců, aby lépe rozuměli technologiím, s nimiž pracují, a byli schopni kriticky hodnotit informace.
 2. Zavedení procesů pro ověřování tvrzení: Ve firmách, zejména v těch, které se zabývají vývojem softwaru nebo IT službami, je důležité mít procesy pro ověřování tvrzení o produktech nebo technologiích před jejich zveřejněním.
 3. Fostering a otevřená kultura otázek: Vytvoření kultury, kde je normální a očekávané klást otázky a požadovat důkazy, může pomoci odhalit a odstranit "bullshit" předtím, než se stane problémem.

Když na to vliv není a prostě vás to štve?

 1. Pochopení motivace - Zjistěte, proč se váš kolega uchyluje k tomuto způsobu komunikace. Může to být z nejistoty, nedostatku znalostí, nebo snahy působit kompetentně. Porozumění motivaci vám pomůže lépe adresovat problém.
 2. Otevřená a konstruktivní komunikace - Pokud je to možné, otevřeně a přátelsky promluvte s kolegou o vašich pozorováních. Zaměřte se na konkrétní případy a vyvarujte se obecných obvinění. Diskuze by měla být konstruktivní, s cílem pomoci, ne kritizovat.
 3. Nabídněte podporu a zdroje - Pokud kolega používá "bullshit" kvůli nedostatku informací nebo pochopení, nabídněte pomoc nebo odkazy na zdroje, které by mu mohly pomoci lépe rozumět tématu.
 4. Stanovte jasné očekávání - V práci se snažte jasně definovat očekávání ohledně kvality a přesnosti informací. Pokud jste v pozici, kde to můžete ovlivnit, podporujte kulturu, kde je důraz na transparentnost a odpovědnost.
 5. Posílení důvěry a týmového ducha - Podporujte atmosféru, kde se členové týmu cítí pohodlně sdílet své myšlenky a pochybnosti bez strachu z negativního posouzení. Tím se snižuje potřeba uchylovat se k "bullshit" jako obrannému mechanismu.
 6. Využití feedbacku a hodnocení - V rámci pravidelného hodnocení práce nebo feedbackových sezení konstruktivně adresujte problémy s komunikací. Nabídněte specifické příklady a doporučení pro zlepšení.
 7. Osobní příklad - Buďte příkladem kvalitní, transparentní a fakticky podložené komunikace ve vašem týmu. Lidé často napodobují chování svých kolegů, zejména těch, které respektují.

Každopádně moc držíme palce!

Čtenáře Magnoli.cz zveme jako mediální partner na zbrusu novou konferenci o IT, kde budete rozumět všichni všemu – NO BULLSHIT! Při koupi vstupenky ZDE můžete uplatit kód MAGNOLI30 a získáte tak speciální slevu 30%!

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj pexels.com

 


 

Články s podobnými tématy