Kdo dělá nejvíce rozhodnutí?

Co myslíte? Kolik rozhodnutí dělá obyčejný smrtelník? Jak náročný život mají potom top manažeři, nebo lékaři? Co nám přidává nejvíce "mentálních" úkolů?

Dnes si skoro všechno můžeme rozhodnout a vybrat, což je určitě krásný projev svobody, ale přináší to i obavu, abychom si vybrali správně. Průzkumy říkají, že průběžný manažer dělá denně 70 vědomých, větších rozhodnutí, to v principu také není úplně málo. Průměrný CEO prý rozhoduje ve 139 případech týdně o zásadních věcech. Zhruba polovina takových rozhodnutí je prý hotová do 9 minut, jen asi na 12 % potřebují hodinu a více.

Ne všichni pracujeme v top managementu velké korporace, ale v práci, doma, ve společnosti i v obchodě po nás neustále někdo chce na něco názor a rozhodnutí. K tomu si přidejme složitější, dlouhodobější a zásadnější věci - co s dětmi, partnerem, rodiči, se sebou. Potom není divu, že prostě nevíme, nebo si nejsme jisti… Volby děláme všichni, nic jiného nám nezbývá a navíc si za tím musíme i stát. 

Běžný smrtelník udělá denně 20 tisíc rozhodnutí. Samozřejmě, že většina z nich není důležitých, jsou podvědomá a moc nás tedy nevyčerpávají - jakou nohou vykročíme, na koho se usmějeme a podobně. Denně ale také děláme celkem hodně rozhodnutí, která už vyžadují naše plné vědomí a navíc u nich i o něco jde. 

Když si uvědomíme, že každý den na nás působí více než 6000 reklamních sdělení (pokud jdeme do supermarketu, dostaneme se přes 10 000) a tyto různé nabídky po nás chtějí, abychom si jich všimli, posoudili a abychom si je vybrali. Zase další úkoly a další porce nejistoty k těm už 20 tisícům. Je zajímavé, že většinou je ten první pocit, primární rozhodnutí to, k čemu se nejčastěj vracíme a které si potvrdíme.

Takže to vlastně složité máme úplně všichni ;)