Měkké dovednosti, které vám pomohou v kariéře (a často je umí spíš ti starší)

Tvrdá pravda o měkkých dovednostech je, že na nich záleží - a to hodně. Přitom jich možná už spoustu máte a třeba o nich jen nemluvíte nebo je netříbíte...

Podle společnosti LinkedIn 92 % náborářů uvádí, že měkké dovednosti jsou při výběru zaměstnanců stejně důležité nebo důležitější než ty tvrdé. Podle stejné studie se nový zaměstnanec neosvědčí v 89 % právě kvůli chybějícím a tolik potřebným měkkým dovednostem.

Měkké dovednosti jsou často přehlíženy, protože je obtížné je měřit, vypočítat a kvantifikovat. Když měkké dovednosti dlouhodobě rozvíjíte, zdokonalujete a procvičujete, benefitují z toho všichni - vy, kolegové i vaše organizace. A když si přečtete tento seznam, uvidíte, že je celkem přirozené, že s přibývajícím věkem a zkušenostmi jich můžete mít více, než ostatní...

ADAPTABILITA

Adaptabilita na pracovišti je schopnost přizpůsobit se změnám v roli, procesech a okolí. Bez ohledu na situaci, do které jste se dostali, by mělo být vaším cílem aklimatizovat se a vyniknout. Nečekejte, až změna přijde za vámi, ale předvídejte, jaké změny se k vám mohou chystat. Jak se přizpůsobíte? Naskytnou se vám nové příležitosti k rozvoji vašich dovedností? Jak můžete nejlépe přispět k novým projektům? Co potřebujete k tomu, abyste byli přizpůsobiví? Otevřenou mysl, přístup "can-do" a růstové myšlení.

EMOČNÍ INTELIGENCE

Emoční inteligence je schopnost člověka vnímat, vyhodnocovat a ovládat své emoce a zároveň si uvědomovat emoce ostatních lidí. Emoční inteligenci člověka označujeme také jako jeho EQ (emoční kvocient). Člověk s vysokým EQ přemýšlí, než začne mluvit a jednat, uplatňuje sebereflexi a rozumí svým pocitům. Také se nerozhoduje, když je rozzlobený.

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Dobrý komunikátor dokáže jasně vyjádřit své myšlenky. Dokáže také aktivně a produktivně jednat a přináší jen málo prostoru pro nedorozumění.

VYJEDNÁVÁNÍ

Je to jedna z nejdůležitějších, avšak podceňovaných měkkých dovedností. Pod vyjednáváním se skrývá řízení času, aktivní naslouchání, odpovědnost a kritické myšlení.

TÝMOVÁ PRÁCE

Podnik se neobejde bez týmu a efektivní týmový hráč může být hnacím motorem úspěchu a přispět k pozitivnímu prostředí. Vždy oslavujte drobná vítězství členů týmu a vyjadřujte jim pochvalu, kterou si zaslouží. Myslete na tým.

POZITIVNÍ PŘÍSTUP

Pesimismus vám v budování kariéry nepomůže. Snažte se pozitivně angažovat, zejména když spolupracujete s členy týmu na dosažení společného cíle. Vyhněte se negativnímu myšlení, pomluvám a stěžování si - tím ničeho nedosáhnete.

TIME MANAGEMENT

Nemůžete dělat všechno najednou (a dělat to dobře). Udělejte si seznam a stanovte si priority svých úkolů. Rozdělte úkoly do kategorií "naléhavé", "důležité a nenaléhavé" a "ostatní". Použijte nástroje, které vám umožní některé úkoly automatizovat, jiné delegovat a nepotřebné úkoly odstranit. Vytvořte si odstup.

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Snažte se konfliktům v organizaci předcházet, a pokud se jim vyhnout nelze, snažte se spory řešit včas (než se rozrostou ve významnější problémy). To starší umí...

PRACOVNÍ ETIKA

Přijměte zodpovědnost za sebe a svou práci. Zejména když řídíte tým, pamatujte, že "odpovědnost je na vás". Nikdy neházejte vinu na ostatní. Projekty odevzdávejte včas, respektujte své kolegy.

SPOLUPRÁCE MÁ PŘEDNOST PŘED SOUPEŘENÍM

Konkurence je krátkodobá hra, zatímco spolupráce vede k dlouhodobým vazbám a vzájemnému růstu. Výsledkem spolupráce jsou také hlubší vztahy, větší kreativita a inovativnější výsledky.

Pokud z toho něco umíte, nebojte se to také náležitě prodat. Pokud Vám něco nejde, vzhůru do zlepšování.

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy