V čem jsou starší zaměstnanci nenahraditelní?

85 % úspěchu v práci dnes závisí na měkkých dovednostech. Jen 15 % úspěchu je technických znalostech. Co z toho mají starší zaměstnanci? V čem by jim mohla patřit budoucnost?

Tvrdá pravda o měkkých dovednostech je, že na nich záleží stále více. I když to svět stále moc nechce uznat. Náboráři, podle LinkedInu v 92 % uvádí, že měkké dovednosti jsou při výběru zaměstnanců stejně důležité nebo důležitější než ty tvrdé. Podle stejné studie se nový zaměstnanec neosvědčí v 89 % právě kvůli chybějícím a tolik potřebným měkkým dovednostem.

V řadě společností a rozhodně ve školách jsou měkké dovednosti často přehlíženy, protože je obtížné je měřit, vypočítat a kvantifikovat. 

Světové ekonomické fórum dává tradičně seznam stěžejních dovedností pro budoucnost pracovních míst. Řada popsaných oblastí je dost měkkých, ale vyžadují také velkou míru adaptibility a otevřenosti učit se novým věcem a opravdu aktivně se zapojovat. S tím by někteří starší možná mohli mít trochu broblém.

Spojené s tím jsou oblasti, jako je analytické a kreativní myšlení (na žebříčku číslo 1 a 2), ale i zvědavost a celoživotní učení (5.  pořadí) nebo 6. technologická gramotnost. Tam se nedá nic dělat a musíme všichn držet krok a aktivně se zapojovat a hlavně učit. U ostatních oblastí, ale v podstatě stačí nechat působit čas a svět nám půjde naproti. 

Číslo 3 - ADAPTABILITA

Adaptabilita na pracovišti je schopnost přizpůsobit se změnám v roli, procesech a okolí. Bez ohledu na situaci, do které jste se dostali, by mělo být vaším cílem aklimatizovat se a vyniknout. Nečekejte, až změna přijde za vámi, ale předvídejte, jaké změny se k vám mohou chystat. Jak se přizpůsobíte? Naskytnou se vám nové příležitosti k rozvoji vašich dovedností? Jak můžete nejlépe přispět k novým projektům? Co potřebujete k tomu, abyste byli přizpůsobiví? Otevřenou mysl, přístup "can-do" a růstové myšlení.

číslo 4 POZITIVNÍ PŘÍSTUP a SEBEUVĚDOMĚNÍ

Tady můžeme stavět na zkušenosti a odstupu. Pesimismus nám v budování kariéry nepomůže. Snažme se pozitivně angažovat, zejména když spolupracujeme s členy týmu na dosažení společného cíle. Vyhněme se negativnímu myšlení, pomluvám a stěžování si - tím ničeho nedosáhneme. Stavme na tom, co umíme, zvládáme, v čem máme zkušenosti a že jich máme.

Číslo 7 SPOLEHLIVOST A SMYSL PRO DETAIL 

Starší zaměstnanci mají obvykle více let zkušeností v daném oboru nebo odvětví, a proto mají tendenci být více seznámeni s různými aspekty výrobního procesu a základy kvality. Jsou trpělivější, a hlavně jsou obecně více zodpovědní za svou práci a více vnímaví k důležitosti své role. Mají tendenci být více pozorní k detailům, což jim umožňuje identifikovat i ty nejmenší nedostatky a problémy, které by jinak mohly uniknout.

Číslo 8 EMOČNÍ INTELIGENCE

Emoční inteligence je schopnost člověka vnímat, vyhodnocovat a ovládat své emoce a zároveň si uvědomovat emoce ostatních lidí. Emoční inteligenci člověka označujeme také jako jeho EQ (emoční kvocient). Člověk s vysokým EQ přemýšlí, než začne mluvit a jednat, uplatňuje sebereflexi a rozumí svým pocitům. Také se nerozhoduje, když je rozzlobený. Všechno zkušená a zralá osobnost má. 

číslo 9 EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE a VYJEDNÁVÁNÍ

Dobrý komunikátor dokáže jasně vyjádřit své myšlenky. Dokáže také aktivně a produktivně jednat a přináší jen málo prostoru pro nedorozumění. Umět vyjednat, uklidnit a posunout zaseklé momenty je jedna z nejdůležitějších, avšak podceňovaných měkkých dovedností. Pod vyjednáváním se skrývá také řízení času, aktivní naslouchání, odpovědnost a kritické myšlení. Navíc, umíme v klidu sledovat vztahy a tím i předcházet konfliktům, nebo, pokud se jim vyhnout nelze, umíme spory řešit včas (než se rozrostou ve významnější problémy). 

10. KONTROLA KVALITY

Starší zaměstnanci mají obvykle bohatší zkušenosti v oboru a s konkrétním produktem nebo procesem. Tato zkušenost jim umožňuje lépe rozumět standardům kvality a rozpoznávat problémy a nedostatky rychleji a efektivněji. Jsou trpělivější, odpovědnější, mají často stabilní pracovní etiku a jsou často více oddaní své práci a zaměření na dosažení vysoké kvality. Pokud k tomu přidáme rozvinutější dovednosti v komunikaci a spolupráci s ostatními členy týmu, není co řešit.

Další oblasti, které nejsou na seznamu, ale starší je skvěle zvládají a nejsou rozhodoně nepodstatné.

PRACOVNÍ ETIKA

Přijměte zodpovědnost za sebe a svou práci. Zejména když řídíte tým, pamatujte, že "odpovědnost je na vás". Nikdy neházejte vinu na ostatní. Projekty odevzdávejte včas, respektujte své kolegy.

SPOLUPRÁCE MÁ PŘEDNOST PŘED SOUPEŘENÍM

Konkurence je krátkodobá hra, zatímco spolupráce vede k dlouhodobým vazbám a vzájemnému růstu. Výsledkem spolupráce jsou také hlubší vztahy, větší kreativita a inovativnější výsledky. Podnik se neobejde bez týmu a efektivní týmový hráč může být hnacím motorem úspěchu a přispět k pozitivnímu prostředí. Kolektiv mají starší lidé v srdci...

Autor: Oto Jasnější

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy