Jaké máme v životě překážky?

Občas můžeme mít pocit, že všechno proti nám. Možná by mohlo pomoci vědomí, že problémy se dají v naší hlavě rozdělit jenom do 3 kategorií.

Jak by bylo krásné, kdyby se věci vyvíjely tak, jak so přejeme. Jenže život je plný přkážek, které nám mohou bránit dosahovat našich cílů a plnit naše sny. Někdy se tyto výzvy zdají být jako nepřátelé, kteří nám stojí v cestě.

Všechno se děje jen v hlavě. Nebudeme filozofovat, ale je rozhodně zajímavé, zamyslet se nad tím, kde se berou naši „abstraktní nepřátelé“. Jsou to obvykle nehmotné výzvy, které můžeme vnímat jako překážky v osobním nebo profesním životě.

Máme vlastně jen 3 nepřátele

Určitě existují různé způsoby, jak naše klasifikovat abstraktní nepřátele, často jsou rozdělovány do tří hlavních skupin: konkurence, situace a věci. Podívejme se na každou z těchto skupin podrobněji.

1. Konkurence - Soupeření s emocemi a očekáváními

V podstatě by se dalo říci, že jde o situace, kdy se můžeme cítit ohroženi, nebo (nepříjemně) srovnáváni s ostatními. Může jít o soupeření v pracovním prostředí o pozici nebo uznání, srovnávání se sousedy a známými ohledně životního stylu, nebo i boj o pozornost a uznání ve vztazích. Soupeření s ostatními může vyvolat pocit ohrožení, nedostatečnosti nebo strachu z neúspěchu.

 • Vnější konkurence: Tato kategorie může zahrnovat vnější tlaky a srovnávání se s ostatními lidmi. Strach z neúspěchu ve srovnání s ostatními nebo nedostatek uznání může být vnímán jako abstraktní nepřítel.
 • Vnitřní konkurence: Srovnávání se s vlastními očekáváními a standardy může také vytvářet konkurenční tlaky, což může bránit dosažení osobního úspěchu.

Jak pracovat s konkurencí:

 • Sebedůvěra: Upevňujte svou vlastní sebedůvěru a přijímejte sám sebe bez zbytečného srovnávání se s ostatními.
 • Spolupráce: Vyhýbejte se srovnávání ve smyslu vítězství nebo porážky; místo toho se snažte spolupracovat a vzájemně se podporovat.

2. Situace - Zvládání nejistoty a změn

Další skupina nepřátel je spojená s okolnostmi a událostmi, které mohou vyvolávat stres a mít vliv na naši pohodu. Může se jednat o finanční potíže, jako ztráta zaměstnání nebo nečekané výdaje, změny v osobním životě (rozchody nebo odchod blízké osoby), případně zdravotní problémy nebo nemoci.

 • Nejistota a změny: Nepřátele jsou tu strach z nejistoty a neschopnost přizpůsobit se změnám v životě.
 • Stres a tlak: Nepříjemné situace, stres nebo tlak mohou bránit v efektivním zvládání každodenních výzev.

Jak pracovat se situacemi:

 • Přizpůsobení: Učte se přizpůsobovat se změnám a hledejte kreativní řešení pro náročné situace.
 • Pozitivní myšlení: Zaměřte se na pozitivní stránky situace a hledejte možnosti růstu v každé výzvě.

3. Věci - Materiální výzvy a omezení

Jsou to všechny materiální a prostorová omezení nebo výzvy, které mohou ovlivňovat pohodu a životní situaci jednotlivce. Tedy finanční nedostatek a obtíže spojené s nedostatkem prostředků. Problémy s bydlením, jako hledání dostupného bydlení nebo problémy s aktuálním bydlením. Nebo nedostatek potřebných materiálních prostředků pro dosažení osobních cílů.

 • Materiální výzvy: Finanční problémy, nedostatek zdrojů nebo jiné materiální omezení mohou být vnímány jako abstraktní nepřátelé v této skupině.

Jak pracovat s věcmi:

 • Finanční plánování: Vytvořte si pevný finanční plán a pracujte na správě svých financí.
 • Prioritizace: Určete si priority a zaměřte své úsilí na to, co je pro vás nejdůležitější.

Kde se s tím potkáme?

Pojmenovat si nepřátele může být opravdu užitečné. Oni se totiž objevují opravdu všude.  V osobním životě se stačí zamyslet, kde všude se s nimi potkáváme a třeba si je rozdělit do daných „šuplíků“ (mezilidské vztahy, psychickou pohodu a duševní zdraví, osobní rozvoj a plnění cílů). V práci, ale i v businessu jich také řadu z nich rozeznáte. A úplně stejně to platí ve světě sociálních služeb, vzdělávání, nebo třeba zdravotnictví.

Jaké z těchto skupin abstraktních nepřátel vnímáte ve svém životě?

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy