Je to debil, ale…

Věděli jste, že můžeme rozeznat 9 odlišných druhů inteligence? Každý může mít v jiné oblasti navrch a v jiných může být zcela marný.

Lidé se mnohdy navzájem uráží ohledně úrovně inteligence. Toto téma však není jednorozměrné. Nic není černobílé. Ani inteligence a to, co vám jde a nejde.

Psychologové totiž rozeznávají celkem 9 různých typů inteligence. Zkuste si poznamenat, v jakých doménách je vám dáno a u čeho se můžete smířit s tím, že na to prostě nemáte buňky nebo se na to můžete zaměřit a danou oblast rozvíjet.

  1. Vizuálně-prostorová inteligence: Tento typ inteligence se týká schopnosti vnímat, manipulovat a vytvářet vizuální reprezentace objektů a prostorů.
  2. Jazyková inteligence: Tento typ inteligence zahrnuje schopnost efektivně používat slova, a to jak při mluvení, tak při psaní.
  3. Logicko-matematická inteligence: Tento typ inteligence se týká schopnosti uvažovat, počítat a logicky myslet.
  4. Tělesně-kinetická inteligence: Tento typ inteligence zahrnuje schopnost ovládat a koordinovat pohyby těla.
  5. Naturalistická inteligence: Tento typ inteligence se týká schopnosti porozumět světu přírody, včetně rostlin, zvířat a ekosystémů, a ocenit ho.
  6. Hudební inteligence: Tento typ inteligence zahrnuje schopnost porozumět hudebním zvukům a rytmům a vytvářet je.
  7. Existenciální inteligence: Tento typ inteligence zahrnuje schopnost hluboce přemýšlet o smyslu a účelu života a vesmíru.
  8. Interpersonální inteligence: Tento typ inteligence se týká schopnosti porozumět druhým lidem a účinně s nimi komunikovat.
  9. Vnitroosobní inteligence: Tento typ inteligence zahrnuje schopnost porozumět vlastním emocím, myšlenkám a motivacím a být si jich vědom.

Je důležité poznamenat, že tyto různé typy inteligence se vzájemně nevylučují a mnoho lidí má silné stránky ve více oblastech.

Celkem hezky se to dá aplikovat i u lidí z vašeho okolí. Každý má prostě něco…

Autor: David Seibert

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy