Proč je vlastně pátek třináctého tak špatný?

Máte se bát, nebo je to nepodložené a zbytečné? Přinášíme 13 faktů o tomto zvláštním datu...

1. Vlastně to není úplně jasné
Někteří historici se domnívají, že pověry kolem něj vznikly koncem 19. století.

  • První doloženou zmínku o tomto dni lze nalézt v životopise italského skladatele Gioachina Rossiniho, který zemřel v pátek třináctého.
  • Dost pomohla i stejnojmenná kniha amerického podnikatele Thomase Lawsona z roku 1907.
  • Jiní se domnívají, že mýtus má biblický původ. Ježíš byl ukřižován v pátek a na poslední večeři v noci před jeho ukřižováním bylo 13 hostů.
  • Další názor zase tvrdí, že tento den je spojován s neštěstím od roku 1307, kdy v pátek třináctého vydal francouzský král příkaz k zatčení stovek templářů ve Francii.

2. Přesto je strach velmi reálný
Tak reálný, že jeden vědecký název nestačil a strach z pátku třináctého se nazývá také friggatriskaidekafobie nebo paraskevidekatriafobie. Docela slušný jazykolam.

  • Friggatriskaidekafobie pochází z Frigg, severské bohyně moudrosti, po níž je pátek pojmenován, a řeckých slov triskaideka, což znamená 13, a phobia, což znamená strach.
  • Paraskevidekatriafobie je také odvozena z řečtiny: paraskevi se překládá jako pátek a dekatria je jiný způsob, jak říci 13.

3. Bojí se kdekdo
Odborníci tvrdí, že strach z tohoto data postihuje miliony lidí, a odhadují, že firmy, zejména letecké společnosti, trpí v pátek 13. velkými ztrátami.
Triskaidekafobie neboli strach z čísla 13 je ještě rozšířenější. A to do té míry, že mnoho výškových budov, hotelů a nemocnic vynechává 13. patro a mnohá letiště nemají brány s číslem 13. V mnoha částech světa je přítomnost 13 osob u jídelního stolu považována za smůlu.

4. Pátek 13. může přijít ve třech
Trochu špatná zpráva pro všechny z vás, kteří trpíte friggatriskaidekafobií - všechny roky budou mít alespoň jeden pátek třináctého. Dobrá zpráva je, že v daném kalendářním roce nemohou být více než tři pátky třináctého. Nejdelší doba, po kterou se člověk může obejít bez pátku třináctého, je 14 měsíců.

5. Může za to neděle
Aby měl měsíc pátek třináctého, musí začínat nedělí.

6. Leze i do politiky
V New Yorku vznikl v roce 1882 Klub třináctek – jednalo se o skupinu skeptiků, kteří se bránili pověrám a pořádali večeře v pátek třináctého. Na první večeři provádělo 13 členů takové nešťastné kousky, jako bylo procházení pod žebříkem. Večeřeli o 13 chodech, při světle 13 svíček. Převrhávali na stole nádoby se solí, ale nesměli házet sůl přes rameno. Podle Newyorské historické společnosti se z malého klubu vyvinula národní organizace, jejímiž členy byli například Grover Cleveland nebo Theodore Roosevelt.

7. Alfred Hitchcock narodil třináctého
Mistr napětí se narodil 13. srpna 1899 - v pátek. Jako režisér debutoval v roce 1922 filmem s názvem Číslo 13. Bohužel byl film od počátku odsouzen k zániku a kvůli finančním problémům se nikdy neuskutečnil. Další celebrity a známé osobnosti narozené v pátek 13. Samuel Beckett, nebo třeba nechvalně známý Fidel Castro.

9. Smolný den jen pro někoho
Pátek 13. není všeobecně vnímán jako den neštěstí. Například v Itálii je za den, který přináší smůlu, považován pátek 17., a nikoliv pátek třináctého. Ve skutečnosti je číslo 13 považováno za šťastné číslo! V mnoha španělsky mluvících zemích a v Řecku je úterý 13. považováno za den neštěstí.

10. Pohané považují 13 za šťastné číslo
Protože odpovídá počtu úplňků v roce.

11. Data naznačují, že to nesedí…
Existuje jen velmi málo důkazů o tom, že pátek 13. je skutečně nešťastným dnem. Mnoho studií prokázalo, že pátek 13. má jen malý nebo žádný vliv na události, jako jsou nehody, návštěvy nemocnic a přírodní katastrofy.

12. Ale může to být v hlavě…
Podle časopisu British Medical Journal dochází k výraznému nárůstu dopravních nehod v souvislosti s datem pátku třináctého.

13. V roce 2029 míří na Zem asteroid
V pátek třináctého! Přesněji v pátek 13. dubna 2029. Když byl v roce 2004 objeven asteroid 99942 Apophis, předpokládalo se, že má šanci srazit se se Zemí. Časem se však ukázalo, že závěry nebyly správné a srážka asteroidu se Zemí nebo Měsícem absolutně nehrozí. Pátek 13. opravdu nemusí být takový problém.

Autor: Oto Jasnější

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy