Co mít více milenců nebo milenek?

Je to možná trochu třaskavé téma, ale co na to říká věda nebo pohled do historie? A je to vůbec zdravé? Mohli bychom se vrátit k našim nemonogamním kořenům?

Výchozím stavem ve většině společností je dnes monogamie a mít více partnerů je po celém světě formálně i neformálně trestáno. Vysloveně zakázaná je NEmonogamie v 15 % společností. Když se podíváme do historie, vždy lidé nebyli takoví jako my dnes.

Může za to majetek

Od doby, co lidé začali zabírat půdu a nazývat ji svou vlastní, se „rozmohlo“ manželství, protože to byl jasný způsob, jak si udržet kontrolu nad svým majetkem a nechat ho připadnout rodině. Jen tak náhodou jsme od té doby začali upřednostňovat život v páru a heterosexualitu.

Do té doby to bylo hodně jiné…

Z archeologických nálezů víme, že starověcí lidé žili v malých, úzce propojených rodinných skupinách. Počítačové modelování společností lovců a sběračů naznačuje, že se museli celkem volně pářit v rámci i mimo své místní skupiny.
Pracuje se tu s pojmem sériově monogamní - kdy spolu páry zůstávaly výhradně po dobu potřebnou k odstavení dítěte, než se přesunuly za novým partnerem. Ukázalo se, že pro moderní muže je to sexuálně výhodné, což by mohlo vysvětlovat, proč mají muži větší zájem o otevřené vztahy. Každopádně, je to v principu přirozené - být s parterem jen na určitou dobu.

Máme se držet zpět?

Pokud se stane, že je rozdíl v pohledu na tuto oblast mezi partnery velký, ukazuje se, že výrazně spokojenější jsou ti, kdo svůj vztah otevřou a prozkoumají svůj zájem o sexuální život s jinými lidmi. Kromě toho, že nemají pocit nějakého omezení, tak kvalitnější sexuální život s vedlejším partnerem táhne nahoru spokojenost s partnerem primárním, protože najednou odpadá tlak, že veškerý požitek musí zajišťovat jedna osoba. Navíc, když jsou lidé se svým sexuálním životem spokojenější, tak spolu stejně lépe a otevřeněji komunikují.

Jinak hrozí „kamarádění“

Emoční spokojenost - pocit bezpečí, péče a blízkosti - má v normálních vztazích tendenci se časem zvyšovat. Naproti tomu spontánnost a vzrušení, které souvisejí s erotikou, klesají. Zkrátka vztah se stane předvídatelným a vytrácí se to sexy. Sekundární partner s vámi nemusí sdílet běžné povinnosti, a tak ke zhoršení vzrušivosti vašeho vztahu nemusí dojít. V důsledku toho mají sekundární partneři tendenci poskytovat vyšší frekvenci sexu s menšími závazky.

Na žárlivost, trochu jinak

Je tady samozřejmě nebezpečí psychického strádání jednoho z partnerů. Otevřený vztah je nejlepší, když jsou oba partneři motivováni podporovat štěstí a sexuální naplnění toho druhého. Je to psychologický koncept zvaný kompersion - schopnost prožívat potěšení tím, že vidíme potěšení druhého a je známější spíše mimo oblast romantických vztahů – například sledování, jak někdo rozbaluje dárek. Komperace se však uplatňuje také při pohledu na sexuální uspokojení někoho jiného.

U mužů je jinak žárlivost silněji pociťována v souvislosti se sexuální nevěrou než s nevěrou citovou. Ženy však častěji pociťují žárlivost v případě citové nevěry.

Jací lidé se rozhodují pro nemonogamii?

Každý zvládá možnost více vztahů najednou jinak. Čistě monogamní lidé jsou na tom z hlediska potřeb péče a erotiky stejně. Polylidé mají své potřeby jinak intenzivní. Mohou to být lidé, kteří potřebují obě věci současně a je těžké je prožívat jen s jedním partnerem. Primární partner, který je pečující, pravděpodobně nebude zároveň vzrušující v erotickém smyslu.

Ve výzkumech se neobjevuje v této oblasti žádná souvislost mezi věkem, příjmem, místem bydliště, vzděláním, etnickým původem, náboženstvím nebo politickou příslušností. Lidé, kteří se identifikují jako lesby, gayové nebo bisexuálové, mají větší pravděpodobnost, že budou otevřenější, ale to je jediný vzorec.

Je to složité...

Výchova, okolí, ale i filmy a literatura jsou v tomto duchu hodně příkré a často i zjednodušené. Umíme mít více nejlepších kamarádů, nevadí nám platonická láska, můžeme mít stejně rádi více dětí, ale neumíme pracovat s láskou romantickou k více lidem.

Abychom to na závěr trochu zlehčili, zadali jsme umělé inteligenci, aby nám téma vysvětlila a toto je výsledek:

Výhody mít milence mohou být různé pro různé lidi. Některé možné výhody mohou být:

  • Zvýšení sebevědomí a pocitu krásy
  • Zlepšení sexuálního života
  • Získání emocionální podpory nebo pozornosti
  • Možnost vyjádření nebo naplnění potřeb, které nejsou naplněny v partnerském vztahu
  • Možnost prožívat nové zážitky a dobrodružství

Je důležité si uvědomit, že mít milence může mít také negativní důsledky, jako například vznikající konflikty v partnerském vztahu nebo vnitřní vinu a pocit provinění.
 

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy