Tak to je trapný…

Jste vtipní? Chcete být více? Jste suchaři a nechcete? Co je podstata něčeho tak samozřejmého, jako je humor? Jak se humor vlastně dělá? Jak se dá naučit?

Humor je definován, jako schopnost nebo vlastnost, která nás dokáže rozesmát nebo pobavit. Je to obvykle nějaká forma vtipu, která se zaměřuje na zvláštnosti a absurdity v lidském chování nebo situacích. Existuje cela řada různých druhů - může být vtipný až absurdní, satirický, ironický, sarkastický nebo jen prostě lehký a příjemný. Každý má však jiný smysl pro humor a některé vtipy mohou být pro někoho vtipné, zatímco jiní je nemusí vnímat stejně.

Jak být vtipný?

Někomu prostě není dáno a nerozesměje prakticky nikoho. Někteří šťastlivci rozesmějí aspoň sebe - zde je několik obecných tipů, jak být (obecně) vtipný:

 1. Buďte pozorní na to, co se děje kolem vás a na to, co říkají ostatní lidé. Mnoho vtipů vychází ze situací a vtipných komentářů k nim.
 2. Používejte různé typy humoru, jako je ironie, sarkasmus, slovní hříčky, absurdita, parodie apod.
 3. Buďte kreativní a nebojte se riskovat. Někdy ty nejlepší vtipy vzniknou z odvážného vyzkoušení něčeho nového.
 4. Mějte smysl pro sebeironii a umějte si udělat legraci sami ze sebe. To může být velmi přitažlivé pro ostatní lidi a ukazuje, že se nebojíte být zranitelní.
 5. Buďte empatický a vnímavý k druhým lidem. Zkuste najít něco, co máte společného s ostatními a vytvořte humor z toho.
 6. Používejte tón a mimiku, abyste podpořili vaše vtipy. Dobře načasovaný úsměv nebo gesto může mnohé vtipy posunout na vyšší úroveň.
 7. Nakonec, pamatujte si, že být vtipný neznamená být vždycky dokonalý. Někdy může vtip selhat, ale to neznamená, že se nemůžete smát a zkoušet to znovu.

Co může být naopak trapné (a zábavné)?

I když se zdá, že by nikdo neměl chtít být trapný, existují určité situace, kdy může být trapný zábavné. Nebo si na to můžete i dávat pozor…

 1. Přemýšlejte jen o sobě a nedávejte pozor na to, co se děje kolem vás. Nedbatelnost může vést k trapným situacím.
 2. Pokud máte nějaký talent nebo dovednost, pokuste se ukázat ji před ostatními lidmi, kteří o ni nemají zájem nebo nemají žádnou souvislost. Například pokud umíte hrát na ukulele, můžete si přinést ukulele na večírek, kde nikdo neví, že umíte hrát.
 3. Noste nevhodné oblečení nebo kombinace. Například můžete si obléknout ponožky v sandálech nebo nosit kravatu na pikniku.
 4. Snažte se být vtipný, i když nejste. Násilné vtipy nebo pokusy o humor, které nejsou přiměřené situaci, mohou být trapné.
 5. Používejte slova, která neznáte nebo používejte slova ve špatném kontextu. Například říct "metafyzický" místo "fyzický" nebo "intelektuální" místo "interaktivní".
 6. Chování, které je příliš intenzivní nebo nevhodné pro situaci, může také být trapné. Například se snažit zapojit každého do taneční soutěže na svatbě, když ostatní lidé nechtějí tančit.

Jaké jsou druhy humoru?

Třeba máte nějakou oblast, nějaký druh humoru, ve kterém můžete excelovat. Je dobré si to uvědomit a potom s tím můžete pracovat. V literatuře i psychologii se často používají různé klasifikace a typologie. Níže uvádíme několik běžných druhů humoru:

 1. Slovní humor - využívá slovní hříčky, vtipy, slovní zkratky, zvukomalebnosti a podobně.
 2. Situační humor - využívá situace, události nebo chování, které jsou absurdní, nečekané nebo paradoxní.
 3. Ironie - využívá se záměrného řečnického zkreslení, aby se vytvořil kontrast mezi tím, co se říká, a tím, co se myslí.
 4. Sarkasmus - forma ironie, která je mnohem otrlejší a méně jemná. Používá se kritickým způsobem, aby se někoho zesměšnilo nebo kritizovalo.
 5. Parodie - využívá se napodobení určitého stylu, způsobu vyprávění nebo žánru za účelem satiry, komentování, nebo zábavy.
 6. Karikatura - využívá se zesměšňování někoho nebo něčeho pomocí nadsázky a zkreslení fyzických rysů nebo chování.
 7. Absurdita - využívá se iracionálních, nesmyslných nebo nereálných situací nebo myšlenek, aby se vyvolal smích.

Tyto druhy humoru se mohou vzájemně prolínat a kombinovat, a každý z nich může být využit různými způsoby k dosažení různých účinků - od uvolnění napětí a zábavy po satiru, kritiku nebo dokonce šokování.

Tak šup šup, dělejte vtipy! (ten byl...)

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy