Věříte si? Věřte

Důvěra k druhým, jako jsou členové rodiny a přátelé je velice důležitá. Důvěra je základ každého zdravého vztahu - včetně vztahu, který máte sami se sebou.

Velké sebevědomí v našem okolí nás umí pěkně štvát. Snažíme se tak nechovat, jsme tak vychováváni. Trochu smutné je, že řada z nás má problém zcela opačný - prostě si nevěří. Pojďme však trochu rozlišovat - jedna věc je sebedůvěra a trochu jiná je důvěra v sebe a na tu se pojďme zaměřit - ne abychom byli arogantní kreténi, ale usnadní nám to poměrně dost situací v životě - rozhodování, sníží úroveň stresu a může posílit také samotnou sebedůvěru. Dobrou zprávou také je, že i když si nyní nedůvěřujete, s určitým úsilím to můžete časem změnit.

Jak budovat důvěru v sebe sama?

Není důležitějšího člověka, kterému byste měli důvěřovat, než jste vy sami. Někdy důvěru ztrácíme poté, co uděláme chybu, nebo když nás někdo tvrdě či neustále kritizuje. Když si nemůžete věřit, může být obtížné činit rozhodnutí, můžete být náchylnější ke kritice vlastních rozhodnutí poté, co je učiníte.

1. Buďte sami sebou

Pokud se bojíte, jak se na vás budou ostatní dívat nebo jak vás budou soudit, může pro vás být obtížné být sami sebou v přítomnosti ostatních lidí. Chovat se jako jiný člověk, než jaký ve skutečnosti jste, je známkou toho, že vám chybí sebedůvěra a důvěra v sebe sama. Ostatní lidé to vycítí.

Když se začnete cítit v přítomnosti druhých nejistě, připomeňte si, že je v pořádku být sám sebou. Začněte s nácvikem v blízkosti lidí, se kterými se cítíte nejlépe, jako jsou vaši přátelé a blízká rodina. Všímejte si, jestli se cítíte zranitelně nebo nepříjemně, a pokračujte v tom, dokud vaše nejisté pocity nezačnou mizet.

Jakmile dokážete být sami sebou v přítomnosti ostatních lidí, budou se k vám chovat s větší důvěrou. To vám může pomoci vybudovat si důvěru v sebe sama.

2. Stanovte si rozumné cíle

Často si klademe vysoké cíle. Ať už je to v tom, kolik peněz chceme vydělat, nebo kdy máme dokončit jaký projekt. V podstatě na tom nemusí být nic špatného, pokud nás to skutečně motivuje k tomu, abychom tvrdě pracovali na tom, co chceme. Bohužel stanovování příliš ambiciózních cílů má i jednu zásadní nevýhodu. Když svých velkých cílů nedosáhneme, zažíváme neúspěch. Časté neúspěchy mohou snížit vaši sebedůvěru a schopnost důvěřovat si.

Místo stanovení jednoho velkého cíle si zkuste stanovit mnoho malých cílů, které vás nasměrují k vašemu velkému cíli. Díky tomu bude váš velký cíl realističtější. Během plnění menších cílů na této cestě také získáte sebedůvěru a důvěru v sebe sama.

3. Buďte k sobě laskaví

Pravděpodobně jste již slyšeli termín "bezpodmínečná láska". Možná byl zmíněn v souvislosti se vztahem, který má rodič ke svému dítěti, nebo s láskou, která existuje mezi sourozenci, přáteli nebo dokonce romantickými partnery. Věděli jste ale, že je také velmi důležité mít bezpodmínečně rád sám sebe?

Milovat se bezpodmínečně znamená zbavit se negativních myšlenek na sebe sama a jakékoli sebekritiky poté, co uděláte chybu. Začněte tím, že budete pozorně sledovat svůj vnitřní hlas a to, jak reaguje na vaše činy. Je laskavý, nebo zlý? Je chápající, nebo kritický? Když se dokážete mít bezpodmínečně rádi, můžete si bezpodmínečně důvěřovat. A to posiluje sebedůvěru.

4. Stavte na svých silných stránkách

Každý je v některých věcech lepší a v jiných horší. Pravděpodobně máte dobrou představu o tom, v jakých věcech vynikáte a které věci vám nejdou tak dobře. Důvěřovat si znamená umět se pokusit dělat všechny druhy věcí, aniž byste se příliš přísně soudili.

Pokud si však chcete vybudovat důvěru v sebe sama, může být užitečné dělat více věcí, které vám jdou a méně věcí, které vám nejdou. Pokud si nejste jisti, v čem jste dobří, zeptejte se svých nejbližších. Věnujte více času těmto věcem a budujte si důvěru s vědomím, že v nich budete vynikat. Buďte smíření se svými silnými i slabými stránkami.

Mimochodem, psali jsme o tom třeba zde.

5. Dejte si čas sami na sebe

Když si nedůvěřujete, může vám být nepříjemné trávit čas pohledem do svého nitra. Možná se budete snažit celý den zaměstnat tím, že se budete neustále zapojovat do různých aktivit nebo myslet na drobnosti mimo sebe.

Chce to klidný a trpělivý pohled do sebe sama. Pomoci s tím může meditace. Zkuste si každý den na 5 až 15 minut sednout sami se sebou na klidné místo. Věnujte pozornost svému dechu a tělu. Jakmile se objeví nějaké myšlenky nebo sebekritika, vezměte je na vědomí a nechte je odejít. Když si na tento důležitý osobní rozhovor se sebou samým vyhradíte čas, můžete si vybudovat důvěru v sebe sama.

6. Buďte rozhodní

Nedůvěřujeme sami sobě, když zpochybňujeme své činy nebo rozhodnutí. Někdy můžeme dokonce pochybovat o tom, kdo jsme. To může bolet.

Vybudujte si důvěru v sebe sama tím, že se zbavíte zvyku zpochybňovat svá rozhodnutí. Až se příště rozhodnete, držte se svého rozhodnutí. I když se ukáže, že to nebyla nejlepší volba, nemá smysl se za učiněné rozhodnutí tlouct. To nejlepší, co můžete udělat, je poučit se ze své chyby. Věřte, že příště se rozhodnete lépe, a jděte dál. Takový postup vám pomůže naučit se více důvěřovat sobě a svým rozhodovacím schopnostem.

Opravdu to není špatné...

Důvěřovat sám sobě je jedna z nejužitečnějších věcí, které pro sebe můžete v životě udělat. Může vám pomoci vybudovat si sebedůvěru, umožnit ostatním, aby vám více důvěřovali, a výrazně vám usnadnit proces rozhodování.

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy