Jak je to vlastně s tím alkoholem…

Je alkohol skutečně tak špatný, nebo může mít dokonce nějaké zdravotní přínosy? Není to úplně tak jednoduché...

Věda toho ví o rizicích nebo přínosech umírněného užívání alkoholu u zdravých dospělých překvapivě málo. Základem jsou studie životního stylu, včetně stravy, cvičení, kofeinu a do toho alkoholu. Není však úplně jisté, zda spolu vše souvisí a hlavně, že se jednotlivé faktory ovlivňují. Něco však jisté je...

Mírná konzumace alkoholu může přinášet některé zdravotní výhody, jako např:

  • snížení rizika vzniku srdečních onemocnění a úmrtí na ně.
  • možné snížení rizika ischemické cévní mozkové příhody (kdy se zúží nebo ucpou tepny vedoucí do mozku, což způsobí výrazné snížení průtoku krve).
  • možné snížení rizika vzniku cukrovky

Hned tady je třeba poznamenat, že zdravá strava a fyzická aktivita mají mnohem větší přínos pro zdraví a byly podrobněji prozkoumány.

Ani mírné užívání alkoholu není bez rizika. Například i lehcí pijáci (ti, kteří si nedají více než jeden drink denně) mají nepatrné, ale reálné zvýšené riziko některých druhů rakoviny, například rakoviny jícnu.

Potom je tady nadměrné užívání alkoholu

Zatímco umírněné užívání alkoholu může mít určité zdravotní výhody, silné pití - včetně nárazového pití - zdravotní výhody nepřináší vůbec žádné. Zjednodušeně řečeno – cokoliv nad rámec občasného drinku je už skutečně špatně a s věkem se to jen zhoršuje. Nárazové pití je potom definováno jako čtyři a více nápojů během dvou hodin u žen a pět a více nápojů během dvou hodin u mužů přináší dlouhodobé, ale i krátkodobé problémy.

Vliv na mozek

Etanol snižuje komunikaci mezi mozkovými buňkami - krátkodobý účinek, který je zodpovědný za mnoho příznaků opilosti. Tyto účinky jsou pouze dočasné, ale chronické nadužívání alkoholu může způsobit trvalé změny v mozku, které často vedou k poruchám mozkových funkcí. Může dokonce vést k výpadku paměti, což je jev charakterizovaný ztrátou paměti neboli amnézií během epizody silného opilství.

Naopak střídmé pití alkoholu je spojeno se snížením rizika demence - zejména u starších dospělých.

Deprese

Příjem alkoholu a deprese spolu úzce souvisejí, řadě lidí překvalivě zhrošují náladu a prohlubují negativní pocity. Mnoho lidí, kteří se potýkají s úzkostí a depresí, pije záměrně, aby snížili stres a zlepšili náladu. Alkohol sice může přinést několikahodinovou úlevu, ale zhorší celkové duševní zdraví a vytváří začarovaný kruh. Ve skutečnosti je alkohol u některých jedinců hlavní příčinou deprese.

Tělesná hmotnost

Alkohol je po tuku druhou nejkaloričtější živinou - v každém gramu obsahuje přibližně 7 kalorií. Pivo má podobný počet kalorií jako sladké nealkoholické nápoje, červené víno jich má dvakrát více.

Studie zkoumající souvislost mezi alkoholem a hmotností však přinesly rozporuplné výsledky. Zdá se, že určitou roli mohou hrát návyky a preference při pití. Například mírné pití alkoholu je spojeno s nižším přírůstkem hmotnosti, zatímco silné pití alkoholu je spojeno s vyšším přírůstkem hmotnosti. Pravidelné pití piva může způsobovat přibývání na váze - konzumace vína může způsobovat úbytek hmotnosti.

Zdraví srdce

Srdeční choroby jsou dnes hlavní příčinou úmrtí. Vztah mezi alkoholem a srdečními chorobami je složitý a závisí na několika faktorech. Lehké až mírné pití alkoholu je spojeno se snížením rizika srdečních onemocnění, zatímco silné pití alkoholu toto riziko zřejmě zvyšuje.

Existuje několik možných důvodů příznivých účinků umírněného pití, kdy malé množstí alkoholu může:

  • Zvyšovat hladinu "dobrého" HDL cholesterolu v krvi.
  • Snížit krevní tlak, který je hlavním rizikovým faktorem srdečních onemocnění.
  • Snížit koncentraci fibrinogenu v krvi, látky, která přispívá ke vzniku krevních sraženin.
  • Snížit riziko cukrovky, dalšího významného rizikového faktoru srdečních onemocnění.
  • Dočasně sniží stres a úzkost.

Cukrovka

Cukrovkou 2. typu trpí přibližně 8 % světové populace. Je způsobena sníženým příjmem glukózy neboli krevního cukru buňkami - jev známý jako inzulinová rezistence. Zdá se, že umírněné pití alkoholu snižuje inzulinovou rezistenci a bojuje proti hlavním příznakům cukrovky. Pití alkoholu při jídle může snížit vzestup hladiny cukru v krvi o 16-37 % (více než pití vody). Krevní cukr mezi jídly - známý jako glykémie nalačno - může také klesat. Celkové riziko cukrovky má tendenci klesat při mírné konzumaci alkoholu. Pokud však jde o silné pití a nárazové pití, vaše riziko se zvyšuje.

Rakovina

Konzumace alkoholu je rizikovým faktorem pro vznik rakoviny úst, krku, tlustého střeva, prsu a jater. Buňky vystýlající ústa a hrdlo jsou vůči škodlivým účinkům alkoholu obzvláště zranitelné - dokonce i lehká konzumace alkoholu - do jednoho nápoje denně - je spojena s 20% zvýšením rizika rakoviny úst a krku a zvyšuje se tím více, čím více ho konzumujete. Více než čtyři nápoje denně způsobují pětinásobné zvýšení rizika rakoviny úst a krku a také zvýšení rizika rakoviny prsu, tlustého střeva a jater.

Riziko úmrtí

Možná se tomu nechce věřit, ale alkohol vám může pomoci žít déle. Studie naznačují, že lehká a mírná konzumace alkoholu může snížit riziko předčasného úmrtí - zejména v západních společnostech.

Nebezpečí závislosti

K problémovému pití alkoholu může lidi předurčovat řada faktorů, jako je rodinná anamnéza, sociální prostředí, duševní zdraví a genetika. Existuje mnoho různých podtypů závislosti na alkoholu, které se vyznačují touhou po alkoholu, neschopností abstinovat nebo ztrátou sebekontroly při pití. Obecně platí, že pokud alkohol negativně ovlivňuje kvalitu vašeho života, můžete mít problém se závislostí na alkoholu nebo s alkoholismem.

Který typ alkoholického nápoje je nejlepší?

Na tom, co pijete, záleží méně než na tom, kolik toho vypijete. Některé alkoholické nápoje jsou však lepší než jiné. Červené víno je spojováno s větším množstvím zdraví prospěšných látek než jakýkoli jiný alkoholický nápoj. Přesto konzumace vysokého množství nezajišťuje větší zdravotní přínosy.

Možné přínosy alkoholu jsou relativně malé a nemusí se týkat všech jedinců. Rozhodně bychom neměli začít pít alkohol nebo pít častěji kvůli nějakým potenciálním zdravotním výhodám. U mnoha lidí případné přínosy nepřevažují nad riziky a vyhýbání se alkoholu je pro ně nejlepším řešením. Na druhou stranu, pokud pijete lehce až středně často a jste zdraví, můžete pokračovat, pokud tak činíte zodpovědně. U zdravých dospělých to obecně znamená maximálně jeden nápoj denně u žen a u mužů maximálně dva nápoje za den.

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy