Jak tomu říkáte vy?

Ve světě existuje ohromné množství emocí a pocitů a existuje pro ně mnoho zajímavých a netradičních pojmenování.

 1. Forelsket: Toto norské slovo popisuje pocit začínající lásky nebo toho prvního zachvění na srdci.
 2. Sonder: Toto slovo popisuje pocity, kdy si uvědomíte, že každá osoba, se kterou se setkáváte, má svůj vlastní život, myšlenky, emoce a příběh, který je pro ni důležitý, a který může být pro vás neznámý.
 3. Kummerspeck: Toto německé slovo se doslovně překládá jako "tuk ze soužení" a popisuje nadváhu, kterou člověk nabírá v reakci na emocionální stres nebo smutek.
 4. Tsundoku: Japonské slovo označuje zvyk kupovat knihy a shromažďovat je, aniž bychom je četli.
 5. Dépaysement: Francouzské slovo popisuje pocit, když se cítíte jako cizinec nebo se ocitnete v neznámém prostředí, což může být vzrušující nebo zneklidňující.
 6. Fernweh: Toto německé slovo vyjadřuje touhu po cestování a objevování nových míst, na rozdíl od domovského pocitu Heimweh (stesk po domově).
 7. Gigil: Filipínské slovo popisuje pocit silné touhy mluvit zkomoleně - obvykle kvůli přílišné sladkosti nebo roztomilosti.
 8. Hiraeth: Toto velšské slovo vyjadřuje hlubokou nostalgie a touhu po místě, které už neexistuje nebo které jsme ztratili.
 9. Torschlusspanik: Německé slovo popisuje úzkost spojenou s pocitem, že nám dochází čas na dosažení určitého cíle nebo zážitku, například v oblasti vztahů nebo kariéry.
 10. Mamihlapinatapai: Tohoto slova se používá v jazyce Yaghan, kterým mluví původní obyvatelé ohnivé země (Tierra del Fuego) v Jižní Americe. Popisuje kontakt dvou osob, kdy každý čeká, že ten druhý udělá první krok, ale nikdo to nedělá.
 1. Saudade: Portugalské slovo, které popisuje hluboký pocit nostalgie a smutku za něčím, co bylo a už není, nebo za něčím, co nikdy nebude.
 2. Waldeinsamkeit: Toto německé slovo vyjadřuje pocit samoty a klidu, který můžete zažít v lesním prostředí.
 3. Jayus: Indonéské slovo, které popisuje okamžik, kdy něco je tak neuvěřitelně směšné, že nemůžete přestat smát, i když to není vtipné.
 4. Iktsuarpok: Inuitské slovo, které popisuje pocit nervozity nebo úzkosti, kdy neustále vyhlížíte někoho nebo něco a stále kontrolujete, zda se objeví.
 5. Tatemae a Honne: Japonské pojmy, kde tatemae znamená veřejnou nebo oficiální tvář a honne je soukromý nebo skrytý názor nebo pocit.
 6. Schadenfreude: Toto německé slovo popisuje pocit radosti nebo potěšení z něčího neštěstí nebo chyby.
 7. Hygge: Dánský koncept, který popisuje pocit pohodlí, komfortu, často spojený s chladnými zimními dny.
 8. L'appel du vide: Francouzský výraz, který popisuje ten podivný a někdy neuvěřitelný pocit, že vás něco nutí udělat něco riskantního, jako například skočit z vysokého místa, i když to nechcete udělat.
 9. Mono no aware: Japonský koncept, který vyjadřuje smutek nebo melancholii, kterou cítíme při pomíjivosti a kráse věcí, které jsou dočasné.

Tak, jak se cítíte?

 

Autor: Helene Známá

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy