Nějak se s tím srovnám...

Nedávno jsme měli osobní ztrátu, která se hluboce dotkla celé naší rodiny. Uvědomila jsem si u toho, že toho vlastně moc nevím o truchlení a smutku, jako takovém, proto jsme toto téma zpracovali do seriálu.

Většinou se snažíme psát pozitivní a barevné příspěvky. Tentokrát je to temnější seriál. Tak jako je někdy potřeba zpomalit, abychom mohli zrychlit, je potřeba i vidět to tmavé, abychom byli schopni vidět to barevné.

Ztráta něčeho, na čem nám hodně záleží, je asi pro každého složitá. Jak se chovat, když se něco takového stane našemu okolí? Jak se chovat k sobě? Proč a jak se snažíme zlehčovat, přehlížet okolí i sebe? Truchlení je velmi osobní proces, který se liší u každého člověka. Přinášíme nový seriál.

Existují nějaké pomůcky? 

Tato doporučení mohou pomoci lidem procházet náročným obdobím. Je dobré si je připomínat, když se stane nám samotným, někomu v bezprostředním okolí, ale i třeba kolegům, nebo známým. 

Připusťte si své pocity

Truchlení je plné emocí, jako je zármutek, hněv, vina a strach. Důležité je tyto pocity přijmout a projevit je, ať už sami, s přáteli, rodinou nebo s terapeutem.

Veronika nedávno ztratila svou matku, se kterou měla velmi blízký vztah. Po její smrti se Veronika snažila zachovat klid a být silná pro svou rodinu, což jí zpočátku bránilo projevit své skutečné emoce. Měla pocit, že musí být oporou pro ostatní a nesmí ukázat svůj zármutek. Postupem času si však uvědomila, že potlačování svých pocitů ji činí ještě smutnější a frustrovanější. Rozhodla se navštívit terapeuta, který jí pomohl rozpoznat důležitost přijetí a vyjádření svých emocí.

Během terapeutických sezení Veronika začala otevřeně mluvit o své bolesti, zmatku a i o tom, jak moc jí babička chybí. Umožnila si plakat a vyjadřovat smutek, který cítila. Toto vyjádření emocí jí pomohlo začít léčebný proces. Terapeut jí také doporučil vést deník, ve kterém si mohla zapisovat své myšlenky a pocity během dne. Díky tomu, že si připustila své emoce, se  naučila lépe zvládat svůj zármutek. Postupně se se smrtí vyrovnala a začala cítit větší mír. 

Vyhledejte podporu

Sdílení svých pocitů s ostatními může pomoci. Skupiny pro vzájemnou podporu nebo terapie mohou nabídnout prostor, kde mluvit o ztrátě a poslechnout si zkušenosti ostatních.

Lucie ztratila svou matku a pocítila obrovskou prázdnotu. Rozhodla se navštěvovat skupinu pro vzájemnou podporu, kde se setkávala s ostatními, kteří prožívali podobnou ztrátu. Sdílení svých zkušeností a pocitů jí pomohlo nejen lépe zvládat svůj smutek, ale také našla nové přátelství, která ji posilovala.

Vytvořte rituály

Rituály mohou pomoct uctít památku zesnulého. To může být něco jednoduchého, jako zapálení svíčky, nebo něco osobního, jako je vytvoření pamětního alba.

Tomáš přišel o svého nejlepšího přítele. Aby uctil jeho památku, rozhodl se každý rok na výročí jeho smrti uspořádat pěší výlet na místo, které měli oba rádi. Tento rituál mu pomáhal vzpomínat na krásné chvíle, které spolu strávili, a zároveň udržoval vzpomínku na přítele živou.

Dbejte na své tělesné potřeby

Ztráta může mít fyzické dopady, jako jsou problémy se spánkem nebo stravou. Je důležité se snažit jíst zdravě, cvičit a dostatečně spát.

Po ztrátě svého manžela Eva začala trpět nespavostí a zanedbávala své stravovací návyky. Uvědomila si, jak důležité je dbát na své zdraví, a tak začala navštěvovat jógu a věnovala větší pozornost vyvážené stravě, což jí pomohlo lépe se cítit jak fyzicky, tak emocionálně.

Dejte si čas

Truchlení nemá stanovený časový limit a každý potřebuje jiné množství času, než se s ztrátou vyrovná. Je důležité respektovat vlastní tempo.

Jana přišla o svého psa. Parťáka, se kterým toho hodně prožila a hodně jí pomohl. Celé jí to hodně trápilo, ale byl to přece „pouze“ pes. Nakonec však přijala, že truchlení nemá stanovený časový limit, může být dlouhodobé a dovolila si cítit smutek a nebránila emocím, jak se objevovaly. Postupem času začala vnímat, že bolest pomalu ustupuje, ačkoli si byla vědoma, že na svého „kluka“ nikdy úplně nezapomene.

Hledejte smysl

Někteří lidé najdou útěchu ve víře, meditaci nebo duchovních aktivitách, které jim pomáhají najít smysl ve ztrátě nebo ji lépe pochopit.

Petra ztratila svého mladšího bratra a zpočátku se nemohla vyrovnat se smyslem této ztráty. Začala praktikovat meditaci a věnovala se studiu duchovní literatury, což jí pomohlo najít nějaký vnitřní klid a smysl v této tragické události.

Každý způsob truchlení je správný, pokud přináší úlevu a pomáhá se vyrovnat se ztrátou. Ještě se na to téma podíváme.

Autor: Magda Vaňková

Foto zdroj pexels.com

Všechny články v rámci miniseriálu o truchlení:

  • Abychom pochopili smutek ZDE
  • Co dělat, když někdo kolem truchlí? ZDE
  • To nic není… Jaké vlastně mohou být ztráty? ZDE
  • Nějak se s tím srovnám... ZDE
  • Kdy už bylo truchlení moc? Kdy zasáhnout? ZDE

Články s podobnými tématy