Co dělat, když někdo kolem truchlí?

Nepříjemné, temné, smutné téma, o kterém je dobré něco vědět, i když se nás to zrovna nyní nemusí moc týkat.


Pomoc lidem v truchlení může mít různé formy, závislé na tom, co daný člověk potřebuje a co mu můžeme nabídnout. Zde je několik návrhů, jak můžete být oporou někomu, kdo prochází obdobím smutku.

Buďte přítomni

Někdy stačí jen být s truchlícím člověkem, poslouchat a nabídnout svou přítomnost. Nemusíte mluvit nebo nabízet rady, stačí ukázat, že jste tu pro něj. Tato forma podpory může mít velmi pozitivní vliv na proces truchlení.

Alena procházela složitým obdobím po ztrátě své matky. Její dlouholetá kamarádka Klára se rozhodla, že bude Aleně oporou. Několikrát týdně k ní přišla, někdy jen seděla s ní, poslouchala nebo společně ticho sdílely. Klára věděla, že nemusí mluvit nebo dávat rady, jen byla přítomná a ukázala, že je tu pro Alenu.

Nabídněte praktickou pomoc

Truchlící osoby mohou mít problémy se zvládáním každodenních úkolů. Nabídněte pomoc s vařením, úklidem, nákupy nebo péčí o děti.

Markéta ztratila svého manžela a zůstala sama se dvěma malými dětmi. Její přítelkyně Jana jí začala každý čtvrtek vozit hotová jídla, což jí velmi ulehčilo zvládání všedních dnů.

Respektujte jejich způsob truchlení

Každý truchlí jinak. Důležité je respektovat osobní proces a čas, který potřebují, bez tlaku nebo soudů. Vyvarujte se kritiky nebo nátlaku na truchlící osobu, aby se chovala jinak, a nechte ji, aby si truchlení prožívala svým vlastním způsobem.

Lukáš potřeboval po ztrátě svého otce hodně času stráveného o samotě. Jeho rodina a přátelé respektovali jeho potřebu izolace a nedávali mu pocit viny za to, že se neúčastní společenských aktivit.

Povzbuzujte je k vyhledání odborné pomoci

Pokud vidíte, že truchlící osoba zápasí s emocemi, které se zdají být příliš intenzivní nebo trvající příliš dlouho, můžete jí navrhnout vyhledat odbornou pomoc, jako je psycholog nebo terapeut. Ale dělejte to citlivě a bez nátlaku.

Eva po smrti svého bratra začala trpět úzkostmi. Její kamarádka ji jemně povzbudila, aby zvážila návštěvu psychologa, což jí pomohlo zpracovat své emoce.

Pamatujte na výročí a zvláštní dny

Dny jako výročí, narozeniny nebo svátky mohou být pro truchlící osoby zvlášť těžké. Buďte v těchto dnech zvlášť vnímaví a podporující. V takové dny zavolejte, pošlete zprávu, nebo osobně navštivte truchlícího, abyste mu ukázali, že na něho myslíte a že v těchto náročných chvílích není sám.

Na první výročí úmrtí Marcelovy ženy jeho přátelé a rodina zorganizovali malé setkání, kde společně vzpomínali a sdíleli příběhy o jejím životě.

Udržujte kontakt

I po uplynutí prvních týdnů nebo měsíců po ztrátě je důležité zůstat v kontaktu a pravidelně se ptát, jak se daná osoba cítí a co potřebuje. Nezapomínejte, že truchlení nemá pevný časový limit. Pravidelné projevy zájmu mohou truchlícímu člověku velmi pomoci.

I když uplynulo několik měsíců od úmrtí manželky Petra, jeho sestřenice mu stále pravidelně volala, aby zjistila, jak se má, což Petrovi velmi pomáhalo.

Pomoc někomu v truchlení je o projevení empatie, trpělivosti a nezištnosti. Tím, že budete citliví k potřebám truchlícího, můžete významně přispět k jeho uzdravení.

Autor: Magda Vaňková

Foto zdroj pexels.com

Všechny články v rámci miniseriálu o truchlení:

  • Abychom pochopili smutek ZDE
  • Co dělat, když někdo kolem truchlí? ZDE
  • To nic není… Jaké vlastně mohou být ztráty? ZDE
  • Nějak se s tím srovnám... ZDE
  • Kdy už bylo truchlení moc? Kdy zasáhnout? ZDE

Články s podobnými tématy