Mluvíme mezi generacemi jiným jazykem?

Jako, mluvíme… Není to však (jen) odlišné myšlení, rozdíly jsou velké i v jiných oblastech. Pojďme se na ně podívat.

V jazyce různých generací mohou být často i dost výrazné rozdíly. Jsou dány mnoha faktory, jako jsou kultura, způsob vzdělávání, technologický pokrok a společenské změny. Když se nad tím zamyslíme, je pravda, že změny, které přináší posledních pár let se prostě musí někde silně projevit. Rozdíly ve vyjadřování byly vždy. Pojďme se podívat na to, co jsou dnes ty hlavní.

Slovní zásoba

Každá generace má specifickou slovní zásobu, kterou používá v každodenním životě. Pokud odhlédneme od staromódních výrazů a frází, které mohou být neznámé mladší generaci, je tady řada nových slov a frází, které by mohly být neznámé pro starší generace. Tyto různé slovní zásoby ukazují, jak se jazyk mění a vyvíjí v závislosti na kultuře a společenských změnách.

 1. Technologické termíny: Mladší generace může mít větší znalosti a používání slov, jako jsou "app", "streaming", "wifi", "emoji" nebo "hashtag", které se staly běžnými v digitální éře, zatímco starší generace může tyto termíny neznat nebo je používat s menší jistotou.
 2. Slang a hovorové výrazy: Každá generace má specifický slang a hovorové výrazy, které používají v každodenním hovoru. Mladší generace má tendenci používat jich více. Mladší generace také používá více anglických slov a výrazů, které se stávají stále běžnějšími v českém jazyce. Mezi často používané slangové výrazy a hovorová slova patří například:
 • "flákání" nebo "lejno" - nechodit do školy nebo do práce
 • "buzerant" - člověk, který se snaží vynikat
 • "brko" - knír
 • "plechovka" - automobil
 • "gig" - koncert nebo akce
 • "topit" nebo "fakt to dává" - být úspěšný nebo dobře se dařit

Tato oblast je velice oblíbená. Nebudeme tady vykrádat celé slovníky, můžete je najít třeba zde:

 1. Pop-kultura: Každá generace má své vlastní oblíbené filmy, televizní seriály, hudební kapely a celebrity, které se stávají součástí slovní zásoby a komunikačního stylu. Například mladší generace může používat výrazy jako "Avengers", "Netflix and chill", "BTS" nebo "TikTok", zatímco starší generace mohou používat výrazy jako "Gott", " Bond", "Zagorka" nebo "Bakaláři".
 2. Politická terminologie: Každá generace má své vlastní politické termíny a zkratky, které se používají v debatách o politice. Například mladší generace používá jiné výrazy, často vycházející z měezinárodního prostředí jako "woke", "cancel culture", "intersectionality" nebo "safe space", zatímco starší generace mohou používat výrazy, které jsou poplatnější jejich reálným zkušenostem "opoziční smlouva" nebo "Havloid" a podpobně.

Gramatika

Gramatické konstrukce se také mohou mezi generacemi lišit. Starší lidé používají více formální jazyk a dodržují přísnější pravidla gramatiky, zatímco mladší lidé se mohou spoléhat na méně formální způsoby vyjádření a používání slangových výrazů. Rozdíly v české gramatice mezi generacemi mohou být poměrně subtilní. Navíc v zemích Českých není moc silných podkladů, nebo jsme neměli to štěstí je nalézt… Nějaké rozdíly by se daly definovat

 1. Skloňování: Starší generace má tendenci skloňovat slova přesněji a dodržovat více pravidel, zatímco mladší mívají tendenci méně skloňovat a spoléhat se více na intuici.
 2. Slovosled: Mladší generace má tendenci používat volnější slovosled, kdežto starší generace více dodržují tradiční slovosled.
 3. Slovesné časy: Starší generace často používá minulý čas více než mladší generace, která má tendenci používat spíše přítomný čas.

Zkratky a způsob psaní

Rozdíly v používání zkratkových forem a způsobu psaní mezi generacemi jsou v dnešní době poměrně výrazné, zejména v souvislosti s rozšířením používání mobilních telefonů a sociálních sítí. Mladší generace má tendenci více používat zkratky a zkrácené formy slov, neboť ty umožňují rychlejší a efektivnější psaní na klávesnici nebo v mobilním zařízení. Velice často jsou přebírány výrazy z angličtiny. Mezi nejčastější zkratky patří:

 • af (as f*ck) – jako blázen (extrémnost nějaké situace)
 • aka (also known as) známý jako – alias nějakého umělce
 • gl (Good Luck) Hodně štěstí! 
 • lol (laughing out loud) - smích na celé kolo
 • brb (be right back) - hned jsem zpět
 • omg (oh my god) - ó bože
 • ot (off topic) – v rozhovoru něco mimo téma.
 • btw (by the way) - mimochodem
 • idk (I don't know) - nevím
 • thx (thanks) – díky
 • WTF/TF (What the F*ck“ a "The F*ck (is that)" Co to sakra? 

Mladší generace častěji používá emotikony, emoji a gify, které výrazně doplňují jejich psaní a pomáhají vyjádřit emoce a nálady, které slova samotná nedokážou vyjádřit. Pro starší může být složitější chápat „správné významy“ i šíři vyjadřovacích prostředků. Starší generace je obecně více zvyklá na psaní plných vět a dodržování pravidel gramatiky a pravopisu. Zkratky a zkrácené formy slov často považují za nepřesné a nevhodné pro oficiální komunikaci.

Výslovnost

Ve výslovnosti je mezi generacemi v češtině poměrně málo výrazných rozdílů. Obecně platí, že mladší generace má tendenci vyslovovat slova rychleji a méně důrazně než starší generace. Mladší generace také více používá anglická slova a výrazy, což může mít vliv na jejich výslovnost.

Dalším faktorem, který může ovlivnit výslovnost, je vzdělání a společenské postavení. Lidé s vysokým vzděláním a profesionálové obecně mají tendenci být výslovnostně preciznější a dodržovat standardy jazyka.

 

Autor: Oto Jasnější

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy