Proč už se mnou nespíš?

Důvodů, proč někteří manželé přestanou provozovat sexuální aktivity, může být celá řada. Zde jsou nejčastější důvody a co se s tím dá dělat.

1. Fyzické zdravotní problémy

Fyzické zdravotní problémy mohou mít významný dopad na sexuální touhu a schopnost zapojit se do sexuální aktivity. Chronická bolest, únava a další zdravotní problémy mohou ztěžovat nebo znepříjemňovat sexuální aktivitu. Navíc některé léky používané k léčbě zdravotních potíží mohou mít vedlejší účinky, které negativně ovlivňují sexuální touhu nebo funkci. Například chronické bolestivé stavy, jako je artritida nebo fibromyalgie, mohou sexuální aktivitu znepříjemnit nebo učinit bolestivou, což může snížit chuť člověka na sex. Podobně stavy, jako je chronický únavový syndrom, mohou vést k únavě, která může ztěžovat nalezení energie pro sexuální aktivitu. Léky používané k léčbě zdravotních potíží, jako jsou deprese, úzkost nebo vysoký krevní tlak, mohou mít také vedlejší účinky, které ovlivňují sexuální touhu nebo funkce. Například některá antidepresiva mohou snižovat libido, zatímco jiná mohou způsobovat potíže s dosažením nebo udržením erekce.

Co s tím:

Pokud k nedostatečné sexuální aktivitě ve vztahu přispívají fyzické zdravotní problémy, je důležité ve spolupráci s poskytovateli zdravotní péče tyto problémy řešit a najít způsoby, jak příznaky zvládat, aby byla sexuální aktivita možná a příjemná. V některých případech může být v zájmu zachování zdravého vztahu nutné prozkoumat alternativní formy sexuální aktivity nebo intimity.

2. Emocionální a duševní problémy

Emocionální a duševní problémy mohou mít významný dopad na sexuální touhu a schopnost zapojit se do sexuální aktivity. Deprese, úzkost, stres, trauma a další problémy s duševním zdravím mohou ovlivnit libido a sexuální funkce člověka. Deprese může například způsobit ztrátu zájmu o sex a snížit schopnost člověka prožívat potěšení při sexuální aktivitě. Úzkost může způsobovat pocity nervozity nebo obav, které ztěžují uvolnění a potěšení ze sexuální aktivity. Trauma může vést k pocitům studu, viny nebo strachu, které mohou ztěžovat pocit bezpečí a pohodlí při sexuální aktivitě. Stres, a to jak fyzický, tak emocionální, může mít také vliv na sexuální touhu a funkce. Pokud je člověk vystaven velkému stresu, může jeho tělo produkovat více kortizolu, hormonu, který může snižovat libido a narušovat sexuální funkce.

Co s tím:

Pokud k nedostatečné sexuální aktivitě ve vztahu přispívají emocionální nebo duševní problémy, je důležité vyhledat pomoc odborníka. Terapie nebo poradenství může jednotlivcům pomoci řešit základní problémy a vyvinout strategie zvládání, které zlepší jejich duševní zdraví a sexuální funkce. V některých případech může být doporučena také medikace ke zvládnutí příznaků deprese, úzkosti nebo jiných problémů s duševním zdravím.

3. Vztahové problémy

Při vzniku manželství bez sexu mohou hrát roli také vztahové problémy. Přetrvávající konflikty, neshody nebo pocity odloučení a vzdálenosti mohou vést ke ztrátě zájmu o sex. Pokud spolu páry nekomunikují efektivně nebo pokud dochází k nevyřešeným konfliktům, mohou mít problém se vzájemně citově a sexuálně propojit. Mezi další problémy ve vztahu, které mohou ovlivnit sexuální touhu a funkci, patří nevěra, problémy s důvěrou a nesoulad sexuálních preferencí. Pokud má například jeden z partnerů zájem zkoušet nové sexuální zážitky, zatímco ten druhý ne, může to vyvolat napětí a nelibost, které se mohou přenést i do jiných oblastí vztahu.

Co s tím:

V některých případech může párům prospět spolupráce s terapeutem nebo poradcem, aby se zlepšila jejich komunikace a vyřešily se základní problémy ve vztahu. Otevřená a upřímná komunikace a ochota společně řešit problémy mohou párům pomoci obnovit intimitu a znovu objevit sexuální touhu. Je také důležité, aby páry upřednostňovaly čas věnovaný jeden druhému a snažily se udržovat silné citové pouto, které může pomoci udržet sexuální touhu po delší dobu.

4. Změny související s věkem

K manželství bez sexu mohou přispět i změny související s věkem. Hormonální změny, fyzické změny spojené se stárnutím a zdravotní problémy, které se s věkem stávají častějšími, mohou snížit libido nebo ztížit sexuální aktivitu. Například s přibývajícím věkem může tělo produkovat méně estrogenu nebo testosteronu, hormonů, které hrají roli v sexuální touze a funkci. To může vést ke snížení libida a potížím s dosažením nebo udržením erekce. Kromě toho mohou fyzické změny, jako je menopauza, vaginální suchost nebo erektilní dysfunkce, způsobit, že sexuální aktivita bude nepříjemná nebo dokonce bolestivá. S přibývajícím věkem se mohou vyskytnout také zdravotní problémy, které mohou ovlivnit sexuální touhu a funkci, jako je cukrovka, srdeční onemocnění nebo chronická bolest. Léky používané k léčbě těchto stavů mohou mít také vedlejší účinky, které ovlivňují sexuální funkce.

Co s tím:

Pokud změny související s věkem přispívají k nedostatečné sexuální aktivitě ve vztahu, je důležité spolupracovat s poskytovateli zdravotní péče na řešení těchto problémů a najít způsoby, jak zvládat příznaky, aby byla sexuální aktivita možná a příjemná. V zájmu zachování zdravého vztahu může být také nutné prozkoumat alternativní formy sexuální aktivity nebo intimity. Je důležité otevřeně a upřímně komunikovat s partnerem o všech obavách týkajících se sexuálních funkcí nebo touhy a prozkoumat způsoby, jak ve vztahu udržet intimitu a spojení navzdory fyzickým omezením nebo problémům.

5. Odlišný životní styl

K manželství bez sexu mohou přispívat i faktory životního stylu. Stresující pracovní rozvrh, náročný rodinný život a další faktory životního stylu mohou ponechávat málo času nebo energie na sexuální aktivitu. Když páry žonglují s mnoha povinnostmi a závazky, může se sexuální aktivita dostat na konec seznamu priorit. Navíc faktory životního stylu, jako je nedostatek pohybu, špatná strava nebo nadměrné užívání alkoholu či drog, mohou ovlivnit sexuální touhu a funkce. Nedostatek pohybu a špatná strava mohou vést k nárůstu hmotnosti a snížení hladiny energie, což může snížit libido. Nadměrné užívání alkoholu nebo drog může také ovlivnit sexuální funkce a vést ke snížení touhy.

Co s tím:

Chcete-li řešit faktory životního stylu, které mohou přispívat k nedostatečné sexuální aktivitě, je důležité upřednostnit péči o sebe a vytvořit zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. To může zahrnovat stanovení hranic pracovní doby, nalezení způsobů, jak zvládat stres, a nalezení času na cvičení a zdravé stravovací návyky. Párům může také prospět hledání způsobů, jak společně trávit čas, které nemusí nutně zahrnovat sexuální aktivitu, například společné procházky nebo cvičení relaxačních technik.

Důležité je také otevřeně komunikovat s partnerem o všech faktorech životního stylu, které mohou mít vliv na sexuální touhu nebo funkci. To může zahrnovat hledání způsobů, jak tyto faktory společně řešit, například začlenění cvičení nebo zdravých stravovacích návyků do každodenní rutiny nebo společné hledání způsobů, jak relaxovat a zvládat stres. Společným řešením faktorů životního stylu mohou páry vytvořit příznivější prostředí pro sexuální aktivitu a zlepšit celkovou spokojenost ve vztahu.

Co z toho všeho?

Mějte na paměti, že sexuální aktivita není jediným způsobem, jak ve vztahu udržet intimitu. Páry mohou společně hledat způsoby, jak se citově propojit a udržet si silné pouto, i když sexuální aktivita není pravidelnou součástí jejich vztahu. Komunikace a porozumění jsou klíčem k řešení jakýchkoli problémů souvisejících s nedostatkem sexuální aktivity ve vztahu.

Autor: David Seibert

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy