Neviděli jsme se celé léta!

Jdete na party nebo na školní sraz? Neviděli jste někoho dlouho? Proč si rozumíte, nebo nerozumíte? Na co navazovat po pár letech, ale třeba i po desetiletích?

Takové setkání může být divné, nikdo nemládneme, kdekdo má za sebou těžké období, s někým byla legrace a už není. Jak to vlastně s těmi vztahy je a jak na ně navázat nebo si je užít? Nejen tím, co budeme vyhledávat, ale i na co si můžeme dávat pozor nebo to prostě neřešit?

Proč si s někým (po letech) nerozumíme?

Změny a vývoj: Po dlouhé době, nebo třeba desetiletích se obě strany pravděpodobně změnily a vyvinuly. Každý z nás prochází životními zkušenostmi a učí se novým věcem, a to může ovlivnit naše hodnoty, postoje a způsob vyjadřování. Rozdílný vývoj může způsobit nepochopení a rozdílné pohledy na svět.

Komunikační bariéry: Lidé mají různé komunikační styly a preferují různé způsoby vyjadřování. Pokud se komunikační styly obou stran liší, může být obtížné navázat efektivní a vzájemně srozumitelnou komunikaci. Může docházet k nedorozuměním a frustraci.

Očekávání: Po letech můžete mít hodně odlišná očekávání ohledně setkání a vzájemného porozumění. Pokud se vaše však neshodují s realitou, může to vést ke zklamání a nepochopení.

Nedostatek komunikace: Pokud mezi vámi nebyl pravidelný kontakt a komunikace, může to způsobit odtažitost a nepochopení.

Jak rychle vytvořit nebo podpořit pocit sounáležitosti a spojitosti?

Můžete zvolit nebo připomenout téma, které je pro všechny zvlášť významné, nebo se jednoduše zaměřit na vzájemné sdílení příběhů a zážitků. Vytvořte prostor pro rozhovory a vzájemné naslouchání. Ptáte se na životní události, pracovní kariéry, zájmy a zkušenosti ostatních. Zajímejte se o jejich životy a buďte ochotni naslouchat. To pomáhá posílit vztahy a porozumění.

Jak to vlastně bylo? - Společné zážitky a vzpomínky: Pokud jste spolu trávili čas a něco v minulosti zažili, společné vzpomínky mohou vytvořit základ porozumění. Stačí to připomenout nebo se jen zeptat. Připomeňte si společné vzpomínky a prohlédněte si staré fotografie a videa. To může přinést do setkání nostalgický a radostný nádech. Buďte otevření a sdílejte své příběhy a zážitky s ostatními.

Jedno z nejveselejších období bylo… Emoce a nostalgie: Setkání po dlouhé době může vyvolat silné emoce a nostalgie. Pocity radosti, vzrušení, ale také zájmu o druhou osobu mohou také přispět k většímu porozumění a otevřenosti.
Jak se vlastně stalo… Vzájemné zájmy a hodnoty: Pokud máte stále podobné zájmy a hodnoty, může to usnadnit porozumění a můžete na ně navázat a najít společná témata k diskusi.

Hele, děláš ještě… Hlavním cílem takového setkání je užít si čas s lidmi, které jste neviděli po dlouhé době. Uvolněte se, smějte se a bavte se společně. Nechte prostor pro spontánnost a neformálnost.
Časový odstup a pochopení: Za delší dobu se lidé mohou změnit a získat nové perspektivy. Může to přinést prostor pro reflektování a pochopení minulých událostí a vztahů. Pokud existovaly nedorozumění nebo konflikty, může být jednodušší je objasnit a vyjasnit

Dneska už vlastně chápu… Pokud existují nedorozumění nebo nevyřešené problémy z minulosti, snažte se otevřeně a upřímně o nich hovořit. Respektujte rozdílné pohledy a snažte se najít společné body a porozumění.
Zralost a empatie:
S věkem a zkušenostmi může člověk více vyzrát může si rozvinout schopnost vcítit se do pocitů a perspektivy druhé osoby. To může vztahy i po velmi dlouhé době upevnit.

Vždy s tebou bylo hezké…. Otevřená komunikace: Klíčovým faktorem pro porozumění na setkání je otevřená a upřímná komunikace. Když jste ochotni naslouchat a sdílet své myšlenky a pocity, může se vytvořit prostor pro hlubší porozumění.

Obecně z toho nedělejme žádnou vědu – je dobré setkání brát jako příležitost ke sdílení radosti, poznání, porozumění a upevnění vztahů s lidmi, kteří byli součástí vašeho minulého života.

Autor: Helene Známá

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy