Nemůže to být závislost?

Ve středním věku může být obzvláště záludná. Často ji nespojujeme s vlastními problémy nebo ji považujeme za méně závažnou.

Když přemýšlíme o závislostech, často si představíme mladší lidi nebo extrémní případy, ale realita je, že závislost může postihnout kohokoliv, bez ohledu na věk. Pojďme se podívat na to, jak závislosti vznikají a co můžeme udělat, abychom jim předešli nebo je překonali.

Závislost vzniká kombinací biologických, psychologických a sociálních faktorů. V centru závislosti je náš mozek. Když děláme něco, co nám přináší radost – ať už je to jídlo, cvičení, nebo užívání drog – náš mozek nám dává pocit potěšení a odměny. Tento systém je nezbytný pro naše přežití, protože nás motivuje k činnostem, které jsou pro nás dobré. Problém nastává, když tyto činnosti začnou dominovat našemu životu na úkor všeho ostatního.

Je to chemie

 1. Dopamin a systém odměny: Ano, když děláme něco, co nám přináší radost (např. jíme dobré jídlo, cvičíme, nebo užíváme drogy), náš mozek uvolňuje dopamin. Tento neurotransmiter nám dává pocit potěšení a motivuje nás k opakování tohoto chování.
  Kromě dopaminu, který hraje klíčovou roli, se v mozku uvolňuje několik dalších neurotransmiterů. Serotonin ovlivňuje náladu, spánek a chuť k jídlu, zatímco noradrenalin je spojen s reakcí na stres. Endorfiny, tělem produkované opioidy, vyvolávají pocity euforie, což zvyšuje návykový potenciál látek jako jsou opiáty. GABA (kyselina gama-aminomáselná) snižuje neuronální aktivitu a látky jako alkohol zvyšují její účinky, což vede k uklidnění a sedaci. Glutamát hraje roli v procesech paměti a učení a jeho dysregulace přispívá k cravingům a relapsu. Acetylcholin je důležitý pro paměť a učení, a nikotin působí na jeho receptory, což zvyšuje závislost na tabáku.
 2. Tolerance a zvýšené dávky: Při opakovaném vystavení odměňujícím podnětům může mozek snížit svou citlivost na dopamin. Jinými slovy, při dlouhodobém užívání návykových látek dochází k rozvoji tolerance, což znamená, že tělo potřebuje stále větší dávky látky k dosažení stejného účinku. Například při užívání alkoholu zvyšuje alkohol aktivitu GABA, což vede k pocitům klidu a uvolnění. Avšak s postupem času a pokračujícím užíváním si tělo zvyká na přítomnost alkoholu a mění svou fyziologii tak, aby vyrovnalo jeho účinky. To vede k tomu, že k dosažení stejného uklidňujícího účinku je potřeba konzumovat větší množství alkoholu.
 3. Adaptace a závislost: Postupem času se mozek přizpůsobuje neustálému přílivu dopaminu a začíná vyžadovat tuto stimulaci, aby fungoval normálně. To je moment, kdy vzniká závislost - kdy uživatel potřebuje látku nebo chování nejen pro potěšení, ale také k tomu, aby se cítil normálně.

Ale i hlava

Psychologické faktory potom zahrnují naše emoce, myšlenky a chování. Stres, úzkost, deprese nebo trauma mohou zvýšit riziko vzniku závislosti. Často hledáme v závislostech útěchu nebo únik od bolestných emocí.

 1. Únik a vyrovnání se: Mnoho lidí se uchyluje k závislostem jako způsobu, jak uniknout stresu, úzkosti nebo depresím. Například někdo, kdo trpí sociální úzkostí, může začít pít alkohol, aby se cítil uvolněněji v sociálních situacích.
 2. Posilování a odměny: Pozitivní posilování (např. pocit euforie po užití drogy) a negativní posilování (např. úleva od stresu) mohou výrazně přispět k rozvoji závislosti. Pokud je určité chování opakovaně spojováno s pozitivními výsledky, je pravděpodobné, že se stane návykovým.

Nebo okolí

No a potom je tady naše okolí, kultura a společenské normy. Tyto oblasti mají velký vliv na to, jaké chování považujeme za přijatelné. 

 1. Sociální normy a tlaky: V prostředí, kde je určitá látka nebo chování běžné a přijatelné, je vyšší pravděpodobnost, že jedinci v tomto prostředí budou toto chování napodobovat. Například v kulturách, kde je alkohol součástí společenských oslav, může být vyšší riziko vzniku alkoholismu.
 2. Dostupnost a expozice: Snadný přístup k návykovým látkám nebo aktivitám zvyšuje pravděpodobnost, že je lidé budou zkoušet a následně se na nich stanou závislí. Například snadný přístup k internetu může vést k závislosti na sociálních médiích nebo online hrách.

Jiné pohled na toto téma jsme zpracovali ještě v těchto článcích

 • Nemůže to být závislost? ZDE

 • Jak se zbavit závislosti? ZDE

Autor: Magda Vaňková

Foto zdroj: Pexels.com 

Články s podobnými tématy