Jak dát před prací přednost sobě?

Výzkumy ukazují, že dát přednost sobě před prací vám překvapivě pomůže s kariérou více, než nekonečné přesčasy. Jak na to?

Společnost nás stále nutí vzhlížet k (nesmyslné) rovnici, že počet odpracovaných hodin souvisí s úrovní produktivity. Vede to k tomu, že někdy  máme pocit, že jsme prostě "promarnili víkend", když ho strávíme odpočinkem. Je to začarovaný kruh.

Pokud nemáme priority, vyhoříme

Nikdy v historii nebyli lidé tak na pokraji zhroucení, jako je tomu v současné době. Není to pocit, ukazují to data - vyhoření se NEtýká jen jedné osoby ze čtyř! Přitom právě upřednostňování práce před vlastním fyzickým, duševním a emocionálním já je receptem na vyhoření, a to bez ohledu na to, v jakém stupni kariéry se nacházíte.

Čím více se dostanete do spirály dlouhé pracovní doby na úkor svého zdraví, tím těžší bude zotavit se z dlouhodobých následků přepracování. Čím dříve si začnete budovat zdravé návyky, tím šťastnější a spokojenější budete. Tyto čtyři věci vám mohou pomoci udělat čas sami na sebe, aniž byste bránili svému profesnímu růstu.

1) Najděte si čas na nicnedělání

Jedním ze způsobů, jak si vytvořit chvilku skutečného odloučení od práce, je najít si na začátku nebo na konci každého dne čas na psaní deníku nebo čmárání myšlenek. Považujte to za každodenní zamyšlení nebo mozkový výplach, který vás zbaví tlaku pracovního života. Mohlo by stačit také najít si vždy po práci aspoň 30 minut na to, aby si to hlava všechno srovnala sama - zatímco my jen tak "koukáme do blba", nebo jsme na procházce.

Důvod je prostý - pokud si "nevyčistíme a nevyjasníme hlavu", budeme se i v momentech odpočinku stále vracet do minulostí nebo ji přežvykovat. Vše si vyjasnit na papír nám prostě může pomoci uvolnit tlak, který v hlavě stále máme.

2) Naučte se říkat ne

Abyste se zlepšili v odmítání požadavků bez pocitu viny, přetvořte odmítání na stanovení hranic. Zeptejte se sami sebe:

  • Komu jsem ochoten (nebo neochoten) věnovat svůj čas?
  • Co chci (nebo nechci) udělat nebo čeho chci dosáhnout?
  • Kdy si potřebuji čas chránit a kdy se chci dát k dispozici?
  • Proč bych měl/a věnovat pozornost jedné osobě nebo činnosti více než jiné?
  • Jaké úkoly nebo činnosti mi pomohou (nebo nepomohou) dosáhnout výsledků, které chci?

Odpovědi na tyto otázky vám pomohou pochopit, co vás nabíjí a vyčerpává, a nakonec i to, na co byste chtěli zaměřit svůj čas. Musíte si uvědomit své vlastní zájmy, ale i svá omezení a být k sobě i ostatním upřímní. To z vás udělá nejen lepšího člena týmu, kolegu, přítele a partnera, ale dodá vám to sebedůvěru zdvořile odmítnout požadavky.

3) Začněte si "uvědomovat prostor"

Vyhraďte určitá místa pro svou práci a jiná vyhraďte pro odpočinek a vztahy. Je to těžké zejména pokud pracujete v hybridním nebo vzdáleném prostředí. Záměrně si uvědomte, jak využíváte různé prostory v domácnosti.

Když pracujeme každý den ze stejného prostoru, náš mozek si vytvoří asociaci a vytvoří specifické signály, které nám umožní soustředit se a být produktivnější. Díky konzistenci je pro nás snazší oddělit práci od zbytku domova.

4) Pochopte, co pro vás práce skutečně znamená

Co (opravdu) chcete od své kariéry? Ujasnit si to, zejména v dlouhodobém horizontu, je nezbytné pro vybudování správných návyků, které vám pomohou tohoto cíle dosáhnout. Odpověď nemusí být hned zřejmá, ale spočívá v zodpovězení několik otázek:

  • Jak chci, aby si mě lidé pamatovali v mém pracovním životě?
  • Co mě na mé práci (mimo samotnou práci) naplňuje energií?
  • Jakou práci bych dělal, kdybych věděl, že mě neomezuje?
  • Co mě baví mimo práci? Umožňuje mi moje práce věnovat se těmto věcem čas?
  • Jak bych trávil/a dny, kdybych nemusel/a pracovat?

Díky této sebereflexi můžete lépe pochopit svou dlouhodobou kariérní vizi a také objevit a prozkoumat vášně a zájmy mimo svou práci. Čím více času strávíte introspekcí o tom, co pro vás kariéra znamená, tím více si uvědomíte, že váš pracovní život je pouze součástí vaší identity - nikoliv její celek.

To vám pomůže ujasnit si, co je nejlepším využitím vašeho času, a zabrání vám plýtvat časem na věci, lidi nebo činnosti, které vás neposouvají správným směrem.

Tak šup - do práce.

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy